Månad: oktober 2014

Bi i höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Att leva med trädgård (22 oktober 2014)

Ons­da­gen 22 okto­ber är det dags för Lena Dra­­meus-Åberg och Kjell Åberg att berät­ta för oss om hur det är »Att leva med träd­gård«. Kjell och Lena berät­tar om sina liv på Åbergs Träd­gård som inne­bär odling av över 2000 sor­ters örtar­ta­de väx­ter, visio­ner, bok­skri­van­de, möten med träd­gårds­en­tu­si­as­ter, skörd och tillag­ning av härod­lat m.m. De har lovat ta med plan­tor till för­sälj­ning. Ons­dag 22 okto­ber 2014, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Eve­ne­mang­et på Face­book Läs mer: Vårens peren­ner svå­ra att mot­stå, Upsa­la Nya Tid­ning 9 maj 2014 Sago­lik gröns­ka, Syd­svens­kan 2 sep­tem­ber 2009 Som­ma­rin­ter­vju i Ystads Alle­han­da 17 juni 2009