Månad: augusti 2015

Iris reticulata ’Frank Elder’

Iris reticu­la­ta ’Frank Elder’ – läc­ker grå­blå våri­ris, lättod­lad, 5 st./20:- Så här skri­ver Marie Hans­son om Iris ’Frank Elder’ i Lökar & knö­lar: myc­ket lik den kän­da ’Kat­ha­ri­ne Hodg­kin’, men blom­man är mind­re och kalk­bla­den sma­la­re och mind­re ådra­de Läs mer och se bil­der: Bro­ad­le­igh Bulbs Kevock Gar­den Till­ba­ka till löklis­tan

Galanthus ’Dionysus’

Galant­hus ’Dio­ny­sus’ – dub­bel­blom­man­de snö­drop­pe, en av de så kal­la­de »Gre­a­torex Dou­bles«, 3 st./65:- Så här skri­ver Nao­mi Sla­de om »Gre­a­torex Dou­bles« i The Plant Lover’s Gui­de to Snowdrops: Galant­hus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flo­re Ple­no’ does not pro­du­ce seeds, but its ant­hers do pro­du­ce fer­ti­le pol­len, which was used by Hey­rick A. Gre­a­torex in the mid-20th cen­tu­ry to pro­du­ce the first hybrid doub­le snowdrops. He crossed ’Flo­re Ple­no’ (the only doub­le snowdrop then widely avai­lab­le) with G. pli­ca­tus to pro­du­ce an exci­ting plet­ho­ra of offspring, which he gave eit­her clas­si­cal names, such as Dio­ny­sus and Posei­don, or names of fema­le cha­rac­ters in Shakespeare’s plays, such as Cor­de­lia, Des­de­mo­na, and Ophe­lia. Läs mer och se bil­der: The Beth Chat­to Gar­dens Jen­nys frön och sån’t Till­ba­ka till löklis­tan

Fritillaria thunbergii

Fri­til­la­ria thun­ber­gii – klät­ter­klock­lil­ja, cre­­me­vit-grön, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- Så här skri­ver Marie Hans­son om Fri­til­la­ria thun­ber­gii i Lökar & knö­lar: Då stjäl­ken pro­du­ce­rar kläng­en, lik­som hos ärtor, kan väx­ten klänga/klättra, varav det svens­ka art­nam­net. Trivs i ljus lund­mil­jö och bör plan­te­ras på 25–30 cm djup. Läs mer och se bil­der: Bro­ad­le­igh Gar­dens Kew Royal Bota­nic Gar­dens Till­ba­ka till löklis­tan

Crocus speciosus ’Conqueror’

Crocus spe­ci­o­sus ’Con­que­ror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Så här skri­ver Anna Pavord om Crocus spe­ci­o­sus ’Con­que­ror’ i Bulb: This selec­tion pro­du­ces an abso­lu­tely gor­geous flo­wer which gives a longlasting dis­play, espe­ci­al­ly in the second and sub­se­quent sea­sons after plan­ting. Läs mer och se bil­der: Crocus.co.uk J. Par­ker’s Till­ba­ka till löklis­tan

Crocus etruscus ’Zwanenburg’

Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’ – vitvi­o­lett med gul mitt, 10 st./15:- Så här skri­ver Marie Hans­son om Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’ i Lökar & knö­lar: AGM-belö­­nad ljus­vi­o­lett blom­ma med ljus­gult svalg, de ytt­re kalk­bla­den är grå­vi­o­let­ta med svagt pur­pur­fär­gad ådring, 8–12 cm. Läs mer och se bil­der: Allt om träd­gårds fak­ta­bank RHS Gar­de­ning Till­ba­ka till löklis­tan