Månad: september 2016

Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Lökmöte (29 september 2016)

Lök­mö­te! Innan vi bör­jar säl­ja lökar berät­tar Ani­ta Ire­holm om art- och sort­ka­rak­tä­rer hos släk­tet Galant­hus, om vil­ka snö­drop­par som är van­li­gast före­kom­man­de i Sve­ri­ge och lite om snö­drop­par­nas Eng­land. Ani­ta Ire­holm har bland annat arbe­tat med lökar och knö­lar inom POM (Pro­gram­met för odlad mång­fald). Läs mer om årets lökar på skanekretsen.se/arets-loklista-2016/ Tors­dag 29 sep­tem­ber 2016 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.