Månad: augusti 2017

Tulpaner i Slottsträdgården (Tulipa 'West Point'). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2017

Vi har beställt 68 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tis­dag 26 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Peter Korn och berät­tar om iri­sar. Acis nicae­ensis, vit, i sten­par­ti­et, 1 st./25:- Alli­um ’Pink Jewel’, ljust rosa, blom­mar sent, 75 cm, 3 st./35:- Alli­um ’Sum­mer Drum­mer’, pur­pur med vitt inslag, sen, 150 cm, 3 st./25:- Alli­um sphae­ro­cep­ha­lon, pur­pur, till perenn­ra­bat­ten, sen, 60 cm, 20 st./15:- Camas­sia qua­mash ’Blue Melo­dy’, mörk­blå, vari­e­ge­ra­de blad, 5 st./15:- Camas­sia leicht­li­nii ’Saca­jawea’, cre­me­fär­gad, vari­e­ge­ra­de blad, 3 st./30:- Chi­no­doxa ’Pink Giant’, rosa, stor­blom­man­de, 10 st./15:- Coryda­lis nobi­lis, gul, kraf­tig­väx­an­de, 40–50 cm – LEVERERAS EJ! Col­chicum autum­na­le ’Album’, vit, »en av de all­ra finas­te«, 3 st./45:- Col­chicum ’Water­lily’, dub­bel, dun­kelt rosa, 3 st./55:- Col­chicum hung­a­ricum ’Vele­bit Star’, vit, blom­mar i feb­ru­a­ri, 1 st./25:- Crocus spe­ci­o­sus ’Arta­bir’, ljust blå, näpen, höst­blom­man­de, 5 st./10:- Crocus chry­sant­hus ’Snow­bun­ting’, vit, 10 st./10:- Crocus mini­mus, blå­vi­o­lett med mörk teck­ning på utsi­dan, 3 st./20:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Whitewell Pur­p­le’, pur­pur­vi­o­lett, 10 st./10:- Crocus ver­nus ’Graecus’, ljust blå med lite mör­ka­re topp, 5 st./25:- Crocus flei­sche­ri, vit med …

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 3 september 2017

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 3 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da träd­gård­s­ama­tö­rer och en del plant­sko­lis­ter säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det vara upp­åt fyrtio–femtio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 3 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Läs mer om »Grö­na fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Syd­svens­kan om växt­mark­na­den hös­ten 2015: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.