Månad: oktober 2019

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Magnolior och ovanliga växter för trädgården (23 oktober 2019)

Mag­nus Carl­ström kom­mer till Alnarp 23 okto­ber och lär oss mer om ovan­li­ga och odlingsvär­da väx­ter – och inte minst om oli­ka mag­no­li­or. Mag­nus drev under många år en väl­sor­te­rad plant­sko­la i Lind­hult (Hal­land) –  läs mer på hn.se/nyheter/falkenberg/snart-har-de-sålt-sina-sista-växter‑1.3175264 – och besö­ker oss nu för ett före­drag om både mag­no­li­or och and­ra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den. Tid: Ons­dag 23 okto­ber 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.