Information
Skriv en kommentar

Årets löklista 2019

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt hela 78 oli­ka sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 25 sep­tem­ber.

Då kom­mer dess­utom Eric Wahlsteen dit och berät­tar om lök­väx­ter.

 1. Alli­um cari­na­tum ssp. pul­chel­lum, rosa dropp­lök, 40 cm, juni–juli, 5 st./20:-
 2. Alli­um ’Par­ty Bal­loons’, 2–3 täta blå­li­la bollar/lök, 60 cm, juni–juli, 1 st./30:-
 3. Alli­um ’Osta­ra’, mörkt vio­lett, 35 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 4. Alli­um ’Pur­p­le Rain’, vio­lett, mkt odlingsvärd, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 5. Alli­um ’Ping Pong’, vit, 50 cm, juni–juli, 5 st./15:-
 6. Ane­mo­ne blan­da ’Blue Sha­des’, blå, 10 cm, april–maj, 20 st./10:-
 7. Ane­mo­ne nemo­ro­sa ’Blue Eyes’, vit­sip­pa m. blått öga, 15 cm, mars–maj, 1 st./20:-
 8. Bel­le­va­lia para­doxa ’Green Pearl’, grön­vit sorg­hy­a­cint, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 9. Camas­sia qua­mash ’Ori­on’, mörkt blå stjärn­hy­a­cint, 30 cm, maj–juni, 5 st./10:-
 10. Chi­o­no­doxa luci­li­ae ’Alba’, vit vår­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 11. Coryda­lis cava, hål­nun­neört, vit till pur­pur, 25 cm, mars–april, 1 st./10:-
 12. Col­chicum ’Har­le­kijn’, vio­lett tid­lö­sa m. vita top­par, 15 cm, sep–okt, 1 st./45:-
 13. Crocus ligusticus, ljus­blå, 10 cm, sep–okt, 5 st./20:-
 14. Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’, vit, 10 cm, mars, 10 st./10:-
 15. Crocus chry­sant­hus ’Herald’, svagt gul & pur­pur, 10 cm, mars, 5 st./15:-
 16. Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’, vio­lett­blå, mörk ådring, 10 cm, mars, 10 st./15:-
 17. Crocus korol­kowii ’Gol­den Nug­get’, gul, mörk utsi­da, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 18. Crocus sie­be­ri ’Fire­fly’, blå­vi­o­lett, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 19. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, fle­ra fär­ger, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 20. Crocus ver­nus ’Grand Maît­re’, laven­del­blå vårkro­kus, 10 cm, 5 st./10:-
 21. Cycla­men coum ’Pew­ter Leaf’, sil­ver­blad, rosa, 10 cm, jan–mars, 1 st./20:-
 22. Erant­his hye­ma­lis ’Schwe­fel­glanz’, apri­ko­sfärg, 5 cm, feb–mars, 1 st./30:-
 23. Eryt­hro­ni­um cali­for­nicum ’White Beau­ty’, cre­me­vit, 25 cm, mars–april, 3 st./25:-
 24. Fri­til­la­ria bucha­ri­ca, vit horn­lil­ja m. grönt, 25 cm, mars–april, 1 st./50:-
 25. Fri­til­la­ria her­mo­nis ssp. ama­na, brun­gul klock­lil­ja, 25, april, 3 st./25:-
 26. Fri­til­la­ria impe­ri­a­lis ’Ear­ly Magic’, ljust gul kej­sar­kro­na, 80 cm, mars–april, 1 st./40:-
 27. Fri­til­la­ria ’Beet­ho­ven’ Rascal-seri­en, oran­geröd, 70 cm, april–maj, 1 st./25:-
 28. Fri­til­la­ria mele­a­gris, röd & vit blan­dat, 20 cm, april–maj, 10 st./10:-
 29. Galant­hus ’Jaque­net­ta’, dub­bel snö­drop­pe, 15 cm, jan–feb, 1  st./40:-
 30. Galant­hus ’Ben­ja­min Brit­ten’, enkel, stort, grönt mär­ke, 15 cm, feb–mars, 1 st./50:- – LEVERERADES EJ!
 31. Hya­cint­ho­i­des his­pa­ni­ca ’White Tri­ump­ha­tor’, vit, 30 cm, maj–juni, 5 st./20:-
 32. Hya­cint­hus ori­en­ta­lis ’Wood­stock’, mörkt röd, 15 cm, april, 3 st./15:-
 33. Iris reticu­la­ta ’Hap­pi­ness’, gul, 15 cm, mars, 3 st./35:-
 34. Iris reticu­la­ta ’Sea Bre­e­ze’, fler­fär­gad, 15 cm, mars, 3 st./30:-
 35. Iris ensa­ta ’Rose Queen’, rosa, 60 cm, juni–juli, 3 st./50:-
 36. Iris auche­ri, blå, 30 cm, apr-maj, 1 st./15:-
 37. Iris hoo­gi­a­na, blå, gult skägg, 45 cm, maj, 1 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 38. Iris (Sibi­ri­ca-grup­pen) ’Sil­ver Edge’, blå m vit kant, 50 cm, maj, 3 st./35:-
 39. Lili­um ’Nightri­der’, svart, 75 cm, juli–aug, 1 st./15:-
 40. Lili­um ’Sweet Sur­ren­der’, cre­me m. röda pric­kar, 80 cm, juni–juli, 1 st./15:-
 41. Musca­ri macrocar­pum ’Gol­den Fragran­ce’, gul m. blå topp, 20 cm, 3 st./20:-
 42. Musca­ri ’Pink Sun­ri­se’, rosa, 15 cm, mars–april, 3 st./25:-
 43. Musca­ri ’Mountain Lady’, ljus­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10 :-
 44. Musca­ri neg­lectum, mörk­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10:-
 45. Nar­cis­sus ’Mrs Iwa­sa Masa­ko’, storkro­nig, vit­gul trum­pet, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 46. Nar­cis­sus ’Fro­sty Snow’, storkro­nig, vit, svagt gul trum­pet, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 47. Nar­cis­sus ’Ring­to­ne’, små­kro­nig, vit­gul trum­pet, röd kant, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 48. Nar­cis­sus ’Cal­ga­ry’, fylldblom­mig, vit, dub­bel fluff, 30 cm, april–maj, 5 st./20:-
 49. Nar­cis­sus ’Ice Wings’ (Tri­andrus), rent vit, ele­gant, 25 cm, april–maj, 3 st./15:-
 50. Nar­cis­sus ’Surf­si­de’ (Cycla­mi­neus), vit­gul trum­pet, 25 cm, mars–april, 3 st./15:-
 51. Nar­cis­sus ’More and More’ (Jonquil­la), knall­gul, 20 cm, april–maj, 5 st./15:-
 52. Nar­cis­sus ’Sil­ver Smi­les’ (Jonquil­la), vit, svagt gul trum­pet, 35 cm, april–maj, 5 st./20:-
 53. Nar­cis­sus ’Sweet­ness’ (Jonquil­la), klar­gul, ele­gant, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 54. Nar­cis­sus ’Fal­co­net’ (Tazet­ta), gulo­ran­ge kro­na, 40 cm, mars–april, 5 st./10:-
 55. Nar­cis­sus ’Actaea’ (Poe­ticus), vit­gul kro­na m. röd kant, 60 cm april–maj, 5 st./20:-
 56. Nar­cis­sus ’White Pet­ti­coat’ (Bul­boco­di­um), vit, 15 cm, feb–mars, 3 st./15:-
 57. Nar­cis­sus ’Gol­den Bells’ (Bul­boco­di­um), gul, 20 cm, feb–mars, 5 st./10:-
 58. Nar­cis­sus ’Lemon Beau­ty’, vit­gul, fli­kig kro­na, 30 cm, april, 5 st./20:-
 59. Necta­roscor­dum sicu­lum ssp. bul­ga­ricum, pur­pur­grön, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 60. Ornit­ho­ga­lum pon­ticum ’Sochi’, vit, 40 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 61. Oxa­lis ade­nop­hyl­la, san­dox­a­lis, rosa & vit, 10 cm, maj–juli, 5 st./15:-
 62. Scil­la hya­cint­ho­i­des ’Blue Arrow’, 60 cm, april–juni, 1 st./20:-
 63. Scil­la bifo­lia, blå, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 64. Scil­la mischt­schen­ko­a­na, pors­lins­blå, per­sisk blå­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 65. Tuli­pa clu­si­a­na ’Pep­per­mint­stick’, röd & vit, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 66. Tuli­pa whit­tal­lii, oran­ge-grön-brons smyr­na­tul­pan, 25 cm, april, 5 st./20:-
 67. Tuli­pa cre­ti­ca ’Hil­de’, rosa, 15cm, mars–april, 3 st./25:- – LEVERERADES EJ!
 68. Tuli­pa orp­hani­dea ’Fla­va’, gulo­ran­ge, 20 cm, april, 5 st./15:-
 69. Tuli­pa ’Best­sel­ler’, tidig enkel, per­si­ko­ro­sa, 30 cm, april, 5 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 70. Tuli­pa ’Sil­ver Cloud’, vit & svagt rosa, 40 cm, 3 st./15:-
 71. Tuli­pa ’Paul Sche­rer’, mör­kast av alla, 50 cm, maj, 5 st./15:-
 72. Tuli­pa ’Oppor­tu­ni­ty’, inten­sivt röd, 40 cm, april–maj, 5 st./15:-
 73. Tuli­pa ’Musca­det’, gul, blom­mar länge, maj, 5 st./10:-
 74. Tuli­pa ’Bal­le­ri­na’, lil­je­blom­man­de gul­röd, 40 cm, maj, 5 st./15:-
 75. Tuli­pa ’Whis­pe­ring Dream’, lil­je­blom­man­de, vit, rosa topp, 50 cm, 5 st./20:-
 76. Tuli­pa ’Bud­light’, lil­je­blom­man­de, gul­vit, dof­tan­de, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 77. Tuli­pa ’Gro­en­land’, grön­ban­dad, rosa­vit, 30 cm, april–maj, 5 st./15:-
 78. Tuli­pa ’La Bel­le Epo­que’, fylld, apri­kos­ro­sa, 30 cm, april–maj, 5 st./25:-

Lök­för­sälj­ning­en sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på sam­ma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och beta­la.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tred­je run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöj­da.

Tid: Ons­dag 25 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp.
Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Kar­ta på Goog­le Maps.

Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − sju =