Buskar och träd (18 mars)

Buskar och träd (18 mars)

Kenneth Lorentzon berättar om träd och buskar.

Tisdag 18 mars 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp