Alla inlägg postade under: Riksmöte 2020

Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

Plantera datumet:
12–14 juni 2020

En gång om året anord­nar någon av Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas lokalkret­sar ett riksmö­te. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sve­ri­ge under ett par dagar för att tit­ta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växt­mark­nad. 12–14 juni 2020 är det dags för ett riksmö­te i Skå­ne (Ystad). Läs mer i med­lems­bla­det eller frå­ga någon i sty­rel­sen om ni vill veta mer! Hjärt­ligt väl­kom­na! På pro­gram­met Ming­el & mid­dag på Ystad Salt­sjö­bad Busstu­rer med vis­nings­träd­går­dar i Skå­ne Växt­lot­te­ri på mid­da­gen Växt­mark­nad Mer infor­ma­tion kom­mer våren 2020 i Träd­gård­s­Ama­tö­ren nr 1/2020 (utkom­mer 2 mars) och sam­ti­digt här på webb­plat­sen.