Alla inlägg postade under: Växtmarknad

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 3 maj 2020

Väl­kom­men till Skåne­kretsens vår­växt­mark­nad 2020! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 3 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det ofta vara drygt fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! I år har vi fak­tiskt även en tred­je växt­mark­nad i sam­band med riksmö­tet i Ystad. Pas­sa på! Sön­dag 3 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 1 september 2019

Väl­kom­men till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2019! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 1 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det ofta vara kring fyr­tio oli­ka säl­ja­re på plats! I år har vi t.ex. Larz Dani­els­son på Spe­zi­al­plant (Jämt­land) på besök. Pas­sa på! Sön­dag 1 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 5 maj 2019

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens vår­växt­mark­nad 2019! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 5 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det ofta vara mer än fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 5 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 2 september 2018

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens höst­växt­mark­nad 2018! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 2 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det vara minst fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 2 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 6 maj 2018

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens vår­li­ga växt­mark­nad 2018! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 6 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det vara minst fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 6 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 3 september 2017

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 3 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da träd­gård­s­ama­tö­rer och en del plant­sko­lis­ter säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det vara upp­åt fyrtio–femtio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 3 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Läs mer om »Grö­na fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Syd­svens­kan om växt­mark­na­den hös­ten 2015: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 7 maj 2017

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens vår­li­ga växt­mark­nad 2017! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 7 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det vara minst fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 7 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 4 september 2016

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 4 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det vara upp­åt fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Läs mer om »Grö­na fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Syd­svens­kan om växt­mark­na­den hös­ten 2015: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/ Väg­be­skriv­ning – buss eller tåg Väg­be­skriv­ning – bil Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Växtmarknad 5 maj 2013

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad i Alnarp två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 5 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Alnarp för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både många gla­da ama­tö­rer och en del eta­ble­ra­de plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. Två av plant­sko­lor­na som bru­kar fin­nas på plats är t.ex. Bore­a­lis och Lin­ders Plant­sko­la. För att fira vårt 50-års­­ju­­bi­­le­um kom­mer vi dess­utom att ha en gui­dad vand­ring i Alnarpspar­ken i sam­band med växt­mark­na­den. Ta gär­na med pick­nick­korg! Skylt visar var vand­ring­en star­tar, vil­ket blir  kloc­kan 12.15. Utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler för säl­ja­re och köpa­re finns här. I år mås­te vi dessvär­re spär­ra av en mind­re del av vår van­li­ga plats för växt­mark­na­den (det pågår scen­byg­ge och dylikt inför Euro­vi­sion Song Con­test på områ­det), men det kom­mer tro­li­gen inte att påver­ka mark­na­den sär­skilt myc­ket. Sön­dag 5 maj 2013, kl 11–13, Alnarp Eve­ne­mang­et på Face­book Läs vad en blog­ga­re skrev om vår växt­mark­nad för­ra år: en grön sida: Växt­mark­nad på Alnarp Har du skri­vit om Skå­nekret­sens växt­mark­nad så bör din blogg ock­så stå …