Föredrag, Missa inte!, Program
1 kommentar

En trädgård – vad ska man med den till? (26 mars 2020)

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.

I mars har vi gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund.

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Träd­gård­s­ama­tö­rer­na. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärt­ligt väl­kom­na!

Tid: Tors­dag 26 mars 2019 kloc­kan 19.
Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp.
Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Kar­ta på Goog­le Maps.

Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

1 kommentar

  1. Vivika Hagberth säger

    Hej! Kan man gå på före­läs­ning­en utan att vara med­lem i träd­gård­s­ama­tö­rer­na?
    Kost­nad?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 × fyra =