Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kommit till Skåne – en av våra största kretsar – att få ta hand om frödistibutionen.

Wiggo som har varit ansvarig de senaste fem åren har flyttat till Roslagen och gruppen har splittrats och STA behöver en ny fröförmedling. Att arbeta i fröförmedlingen är både roligt och meningsfullt.

Vilka resurser krävs?

En lokal eller ett rum (ingen dyr hyra) måste finnas där man kan ställa upp ett antal fröfack. Dessa fack används i cirka tre månader, sen ska de kunna stå kvar i lokalen.

Arbetsuppgifter som behövs är följande:

  1. En huvudansvarig som tar emot fröpaket från de som portionerar inkomna fröer. Denna person ska även vara kontaktperson mot fröförmedlingen i övrigt.
  2. Sammanlagt kan det vara 2–3 personer. Alla har till uppgift att plocka/packa fröpaket efter datalistor, samt kontrollera och skicka i väg försändelserna med posten.

När görs jobbet?

  • Insortering efter jul och fram till 8 januari.
  • Första ordinarie utskick sker till 1000–1300 »kunder« från 10 januari. Det tar 7–10 dagar.
  • Andra ordinarie utskick görs till 200–300 »kunder« och startar kring 17–20 januari.
  • Första efterbeställning till 100–300 »kunder«. Start ungefär 7–10 februari.
  • Därefter några mindre efterbeställningsomgångar fram till 10 mars.

Kostnader?

Porto, kontorsmaterial och annat som behövs betalar fröförmedlingen. Arbetet är ideellt. Fika och något gott till brukar vi unna oss. Bilersättning utgår.

Får ni någon hjälp?

Datoransvarig är Göran Fries som bor i Lund. Göran sköter arbetet huvudsakligen från Lund och finns nära till hands att fråga om allt som rör fröförmedling, distribution, datalistor m.m.

Vem känner sig manad att ta sig an fröförmedlingen?

Har du en lokal, lada eller annat utrymme där facken kan stå kvar hela året? Vill du och några andra i kretsen ta dig an arbetet med att distribuera fröerna? Hör av dig!
All information och hjälp till att starta Skånes fröförmedling kommer du att få.

Intressserad?

Hör av dig till Göran Fries:
046-24 85 29 eller goran@cs.lth.se
Eller till någon i kretsens styrelse.