Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Frödistributionen behöver dig!

Uppdatering 5 november 2018: NU har vi fått många nya händer till frödistributionen. Tack! Fler behövs inte denna omgång.

Vill du hjälpa till att skicka ut frön från STA:s frölista under några timmar i januari–mars? Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvudperiod under andra halvan januari och därefter några mindre insatser med efterbeställningar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex personer men vill gärna knyta ytterligare några personer till gruppen. Normalt är vi två som plockar samtidigt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det passar på dag- eller kvällstid. Man jobbar hur lite eller mycket man vill och kan, kanske en handfull pass om ungefär två timmar per gång. Vi börjar med att äta soppa hemma hos frögeneral Göran Fries i Lund, förmodligen i december eller januari.
Välkommen till frödistributionen!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lotta Björnlund på
e-post lotbjo007@gmail.com eller
telefon 0733-424904