Frökurs med Peter Korn 2015

Frökurs med Peter Korn 2015

Söndag 8 februari erbjuder Skånekretsen sina medlemmar en eftermiddagskurs i frösådd med Peter Korn.

Först blir det ett föredrag av Peter om det mesta som rör fröförökning av perenner och några andra växtgrupper. Fröinsamling, rensning, förvaring, frösådd, frölistor med mera. Sedan får deltagarna själva så 5–10 krukor med perenner som de själva får odla upp. I kursen ingår krukor, etiketter, frö, jord och allt annat som behövs.

Plats: Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8 i Lund
Tid: Söndag 8 februari klockan 14–16
Pris: 300 kronor per person

Bindande anmälan till Dan Abelin,
e-post dan.abelin@gmail.com
telefon 0733-623959
senast 4 februari 2015.
Minst 14, max 25 personer.
Först till kvarn.

Peter Korn på frökurs. Foto: Dan Abelin.

Peter Korn på frökurs 2014.