Funktionärer

Styrelse 2019–2020

Ordförande

Lena Eidevall, 0727-11 18 95, lena@eidevall.se

Vice ordförande

Jan-Åke Larsson, 0706-50 12 91, jan-ake@kvarntorp.com

Sekreterare

Agneta Bjarnevik, 0708-48 51 95, agneta@bjarnevik.se

Kassör

Anita Lassing-Johansson, 0702-89 53 80, anita_lassing@hotmail.com

Övriga styrelseledamöter

Dan Abelin, 0733-62 39 59, dan.abelin@gmail.com
Eivor Johansson, 0735-27 28 79, eivor.landskrona@gmail.com
Ingrid Sjöberg, 0733-14 77 81, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Suppleanter

Gunnilla Garmer, 0708-75 31 77, bellis@garmer.se
Jonatan Leo

Revisor

Lise-Lotte Pierce

Revisorssuppleant

Birgitta Pettersson

Valberedning

Maj-Lis Åkesson (sammankallande)
Gun Bengtsson
Birgitta Pettersson

Viktiga dokument

Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kretsar (pdf)
Arbetsordning för valberedning inom Sällskapet Trädgårdsamtörernas kretsar (pdf)

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Lämna en kommentar

19 + 1 =