Funktionärer

Styrelse 2016–2017

Ordförande

Madeleine Almér, 0701-47 00 61, madeleine@almer.se

Vice ordförande

Jan-Åke Larsson, 0706-50 12 91, jan-ake@kvarntorp.com

Sekreterare

Gun Bengtsson, 0730-50 00 99, gunbbengtsson@gmail.com

Kassör

Anita Lassing-Johansson, 0702-89 53 80, anita_lassing@hotmail.com

Ledamöter

Dan Abelin, 0733-62 39 59, dan.abelin@gmail.com
Christine de Bruyn, 0708-94 69 87, christinedebruyn@hotmail.se
Eivor Johansson, 0735-27 28 79, eivor.landskrona@gmail.com

Suppleanter

Gunnilla Garmer, 0708-75 31 77, bellis@garmer.se
Ingrid Sjöberg, 0733-14 77 81, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Revisor

Gun Berggren

Revisorssuppleant

Lotta Björnlund

Valberedning

Lise-Lotte Pierce (sammankallande)
Mari Zander
Maj-Lis Åkesson

Viktiga dokument

Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kretsar (pdf)
Arbetsordning för valberedning inom Sällskapet Trädgårdsamtörernas kretsar (pdf)

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Lämna en kommentar

nitton + två =