Funktionärer

Styrelse 2017–2018

Ordförande

Lena Eidevall, 0727-11 18 95, lena@eidevall.se

Vice ordförande

Jan-Åke Larsson, 0706-50 12 91, jan-ake@kvarntorp.com

Sekreterare

Gun Bengtsson, 0730-50 00 99, gunbbengtsson@gmail.com

Kassör

Anita Lassing-Johansson, 0702-89 53 80, anita_lassing@hotmail.com

Ledamöter

Dan Abelin, 0733-62 39 59, dan.abelin@gmail.com
Eivor Johansson, 0735-27 28 79, eivor.landskrona@gmail.com
Ingrid Sjöberg, 0733-14 77 81, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Suppleanter

Agneta Bjarnevik, 0708-48 51 95, agneta@bjarnevik.se
Gunnilla Garmer, 0708-75 31 77, bellis@garmer.se

Revisor

Gun Berggren

Revisorssuppleant

Birgitta Pettersson

Valberedning

Lise-Lotte Pierce (sammankallande)
Mari Zander
Maj-Lis Åkesson

Viktiga dokument

Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kretsar (pdf)
Arbetsordning för valberedning inom Sällskapet Trädgårdsamtörernas kretsar (pdf)

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Vintergräsklippare. Foto: Dan Abelin.

Lämna en kommentar

fjorton + åtta =