Medlemsbladet hösten 2014

Höstens medlemsblad kommer snart

Medlemsbladet för hösten 2014 är tyvärr fortfarande (16 augusti) på tryckeriet, men förhoppningsvis kan det skickas ut till medlemmarna nu i veckan som kommer. Under tiden kan man läsa det på nätet: