Våriris (Iris reticulata 'Spot On'). Foto: Dan Abelin.

Våriris (Iris reticulata ’Spot On’). Foto: Dan Abelin.

Lämna en kommentar

sjutton + åtta =