Torbjörn Söderlunds grind. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna – baksidestext

Trädgårdsamatörer emellan talas ofta om hur jobbigt det är att hålla reda på alla växtnamn. De svenska såväl som de utländska, och speciellt de vetenskapliga. Än hör man ett fientligt avståndstagande, än ett irriterat mumlande om onödigt krångelspråk. Inte många är villiga att hylla det vetenskapliga språkbruket som ett medel att få ordning, översikt och sammanhang i det väldiga hav av intressanta livsformer som växtriket utgör. Även i den senare gruppen finns dock nog de som tycker att vissa namn är svåra att komma ihåg eller är osäkra på uttal och betoning.

Den här lilla skriften är tänkt att på ett lättsamt sätt motivera växtlatinets berättigande. Den presenterar också ett antal språkregler som kan skingra eventuella osäkerhetskänslor.

Torbjörn Söderlund har sedan 1967 varit medlem i Skånekretsen. Främmande språk är en annan hobby som han ägnat sig åt. Torbjörn var under ett antal år redaktör för kretsens medlemsblad och skrev då en artikelserie om växtlatin. Dessa artiklar har sammanställts och kompletterats i detta häfte som ges ut i samband med Skånekretsens 50-årjubileum 2013.

Latinet och växterna – omslag