Bletilla striata. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna

När Torbjörn Söderlund var redaktör för kretsens medlemsblad började han skriva artiklar som kallades Latinskolan. Detta fortsatte under flera år (2004–2011) och även sedan Torbjörn hade avgått som redaktör. Latinskolan var en mycket uppskattad artikelserie. Inför Skånekretsens 50-årsjubileum hade styrelsen en idé om att dessa artiklar kunde sammanställas till ett häfte och ges som en gåva till medlemmarna under jubileumsåret 2013.

Torbjörn Söderlund tillfrågades om han kunde tänka sig att sammanställa sina latinartiklar till ett häfte. Torbjörn samtyckte till detta och under hösten 2012 omarbetades artiklarna till en liten skriftSom en bilaga till vårens medlemsblad hade vi så den stora glädjen att presentera Torbjörn Söderlunds latinartiklar i ett häfte på 52 sidor som omgjort och förbättrat gavs namnet Latinet och växterna. Denna fantastiska jubileumsgåva till alla medlemmar i Skånekretsen kommer att vara till stor nytta och nöje.

Det är det dessutom trevligt att nu kunna erbjuda häftet till andra trädgårdsamatörer till en mindre kostnad. Priset är 83 kronor per häfte inklusive porto (inom Sverige – vid beställningar till utlandet tillkommer porto). Beställ via latin@skanekretsen.se Glöm inte att meddela både adress och antalet häften som önskas.

Mer information om (baksidestexten) Latinet och växterna här.
Latinet och växternas framsida