Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Lökmöte (29 september 2016)

Lökmöte! Innan vi börjar sälja lökar berättar Anita Ireholm om art- och sortkaraktärer hos släktet Galanthus, om vilka snödroppar som är vanligast förekommande i Sverige och lite om snödropparnas England. Anita Ireholm har bland annat arbetat med lökar och knölar inom POM (Programmet för odlad mångfald).
Läs mer om årets lökar på skanekretsen.se/arets-loklista-2016/

Torsdag 29 september 2016 klockan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områdeskarta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.