Medlemskap

Du som är medlem har du en mängd förmåner – förutom att träffa andra, likasinnade trädgårdsintresserade människor.

Bibliotek
Här kan du gratis låna trädgårdsböcker. Läs mer här.

Bokinköp
Genom STA kan du ibland köpa böcker till rabatterat pris. Många är svåra, somliga omöjliga, att få tag i på annat sätt.

Fröer
Medlemmarna kan beställa fröer. Frölistan är en del av TrädgårdsAmatörens fjärde nummer. Årligen distribueras cirka 30.000 fröpåsar av drygt 2.000 sorter. Fröerna har huvudsakligen insamlats av medlemmarna själva. Flertalet är alpina växter och perenner, men även träd och buskar, sommarblommor samt krukväxter finns med.

Rabatter
Det finns avtal med en rad handlare, både på riks- och lokalnivå.

Resor
Du kan delta i riksmötet och på STA:s resor.

Skrifter
De skrifter som produceras inom föreningen, t.ex. om primulor, liljor, frösådd och botanik för amatörer kan lånas/köpas.

TrädgårdsAmatören
Tidningen TrädgårdsAmatören utkommer 4 gånger per år. Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, bok- och tidskriftsrecensioner, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i Sällskapet Trädgårdsamatörerna är 200 kronor per år plus en avgift till den/de krets/-ar som man väljer att bli medlem i. Avgiften till Skånekretsen är 100 kronor/år.

Intresserad av att bli medlem? Läs mer på STA:s webbplats.

Stadgar
Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kretsar (pdf)

Persisk blåstjärna <em>(Scilla mischtschenkoana).</em> Foto: Monica Bjerkeus.

Persisk blåstjärna (Scilla mischtschenkoana). Foto: Monica Bjerkeus.

Lämna en kommentar

fjorton − nio =