Nya hedersmedlemmar i Skånekretsen 2013

Nya hedersmedlemmar i Skånekretsen 2013

Årsmötet i februari 2013 utsåg Håkan Straub och Torbjörn Söderlund till nya hedersmedlemmar i Skånekretsen.

Styrelsens motivering

Det är viktigt att vi uppmärksammar exceptionella insatser man gjort föreningen. Först och främst naturligtvis för att visa dem vår uppskattning och tack, men också som inspiration för oss andra. Det man får är evig ära och betalt medlemskap så länge man önskar kvarstå i föreningen.

Torbjörn och Håkan blev medlemmar båda för cirka 20 år sedan. Torbjörn är mångårig kretstidningsredaktör, ja han t.o.m. startade den. Genom latinskolan som publicerades i tidningen, lärt många av oss ett och annat. Torbjörn med hustru Margareta bor utanför Anderslöv och har en mycket vacker parkliknande trädgård, som han ibland öppnat för oss medlemmar. Torbjörn har även varit ledamot i kretsstyrelsen och tills häromåret varit sammankallande i valberedningen.

Håkan är som ni alla vet vår lökexpert par excellance. Han har också varit riksbibliotekarie. Han har tillsammans med sin Karin, arbetat i Skånestyrelsen flera år. Han öppnar trädgården i Lund för oss medlemmar lite då och då, en ovärderlig insats för att sprida kunskap, inspiration och ren och skär trädgårdsglädje. Säkert är ni många som handlat av Håkan och Karin på våra växtmarknader på Alnarp.

Det är vår förhoppning att medlemmarna utser dessa synnerligen välförtjänta herrar till våra nya hedersmedlemmar!

Vi har följande hedersmedlemmar i kretsen:
Inger Persson, Råå, Inga Brolin, Hörby, Elsie & Yngve Bernhardsson, Malmö, Ella & Allan Nantin, Malmö, Curt-Allan Håkansson, Malmö.

Styrelsen