Föredrag, Missa inte!, Program
Skriv en kommentar

Odlingsvärda träd och buskträd
(26 januari 2020)

Hjärta i katsuralöv. Foto: Dan Abelin.

Sista sön­da­gen i janu­a­ri kom­mer land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slags­tedt till oss för att tip­sa om och lära oss mer om oli­ka busk­träd och träd av stör­re vär­de.

Till­sam­mans med Hen­rik Sjö­man har Johan Slags­tedt skri­vit de pri­sa­de böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stads­trädslex­i­kon. Kväl­len kom­mer säkert både att bju­da på ovan­li­ga träd, sikt­lin­jer och annat vik­tigt för våra träd­går­dar.

Tid: Sön­dag 26 janu­a­ri 2020 kloc­kan 13. Obs! Kloc­kan 13.
Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp.
Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Kar­ta på Goog­le Maps.

Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra + sju =