Öppen trädgård

År 2020 kom­mer någ­ra ensta­ka med­lem­mar att ha öpp­na träd­går­dar – för­u­tom alla öpp­na träd­går­dar under riksmö­tet – som med­lem­mar­na kan besö­ka under våren och som­ma­ren. Annars rekom­men­de­rar vi varmt en tur med bus­sar till de öpp­na träd­går­dar­na på riksmö­tet i mit­ten av juni.

Öppna trädgårdar 2020

Nedan hit­tar man infor­ma­tion om träd­går­dar­na med öppen träd­gård. Få även infor­ma­tion om och läs repor­tage från någ­ra av träd­går­dar­na i vårt med­lems­blad.

Tusen Trädgårdar 28 juni 2020

I år har Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na (STA) och Tusen Träd­går­dar slu­tit ett avtal som inne­bär att STA nu är en sam­ar­bets­part­ner i det­ta rikstäc­kan­de pro­jekt. Huvud­ar­ran­gö­rer av Tusen Träd­går­dar 2020 är Träd­gårds­ri­ket, Riks­för­bun­det Svensk Träd­gård och Stu­di­e­främ­jan­det.
Läs mer på www.tradgardsamatorerna.se

Öppna trädgårdar 2019

Läs mer om de öpp­na träd­går­dar­na under 2019 här.

Öppna trädgårdar 2018

En öppen träd­gård i Bromöl­la sön­dag 20 maj
Tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd sön­dag 20 maj
En öppen träd­gård i Vall­by (Kyrk­hed­dinge) sön­dag 10 juni
En öppen träd­gård i Näsum sön­dag 1 juli
En öppen träd­gård i Näl­le­vad (Skurup) sön­dag 8 juli – INSTÄLLD
En öppen träd­gård i Ski­varp sön­dag 8 juli
En öppen träd­gård i Ystad sön­dag 8 juli

Öppna trädgårdar 2017

En öppen träd­gård i Bromöl­la sön­dag 21 maj & tis­dag 6 juni 2017
Tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd lör­dag 27 maj 2017
Två öpp­na träd­går­dar i Knis­linge sön­dag 9 juli 2017

Öppna trädgårdar 2016

Två öpp­na träd­går­dar i Kågeröd sön­dag 15 maj 2016
En öppen träd­gård i Bromöl­la lör­dag 21 maj 2016
En öppen träd­gård i Öst­ra Vem­men­hög sön­dag 29 maj 2016
En öppen träd­gård i Mun­ka-Ljung­by sön­dag 12 juni 2016
En öppen träd­gård på Lin­deröd­så­sen sön­dag 19 juni 2016
En öppen träd­gård i Öst­ra Tom­marp sön­dag 10 juli 2016

Öppna trädgårdar 2015

Gert Löv­gren (Väst­ra Torup) sön­dag 17 maj 2015
Tit­tie Emgård (Klip­pan) sön­dag 24 maj 2015
Ken­neth Lorent­zon & Lone Jöns­son (Kågeröd) sön­dag 24 maj 2015
Carl-Göran Sjö­stedt (Bara) lör­dag 6 juni 2015
Pia Pers­son (Tom­marp) sön­dag 12 juli 2015

Tidigare års öppna trädgårdar

Öpp­na träd­går­dar 2014
Öpp­na träd­går­dar 2013

1 kommentar

  1. Hanna Balic säger

    Hej.
    Hur anmä­ler man sin träd­gård till öppen träd­gård?
    Mvh Han­na.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − elva =