Öppen trädgård, Program
Skriv en kommentar

Öppna trädgårdar 2019

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Söndag 19 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Tommy & Christel Sjöstrand

Axel­vold 3347, Kågeröd, 0706–77 01 48
Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små rodo­dendron av oli­ka sor­ter, peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i plant­sko­lan med hund­ra­tals frö­såd­da rodo­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Här finns ock­så fle­ra dam­mar.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Rolf & Ulla Nilsson

Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd, 0702–52 05 11
Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar, byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar, små träd samt sto­ra mäng­der rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Kenneth Lorentzon

Björ­na­hus, Axel­vold 3386, Kågeröd, 0418–44 20 12
Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Endast kon­tan­ter.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Madeleine Sjölinder

Halm­stad­by 3523, Kågeröd, 0735–032 100
Träd­går­den domi­ne­ras av vårt sto­ra val­nöts­träd. Vi har grävt ner fle­ra tusen oli­ka lökar. Vi har röjt bort de gam­la häc­kar­na av sly och påbör­jat nya häc­kar av diver­se oli­ka peren­ner, bus­kar och små­träd. I växt­hu­set vi byggt i år lade vi in golv­vär­me och där pågår just nu för­sök att över­vint­ra allt möj­ligt från van­li­ga fuch­si­or och pelar­go­ner till Bou­gain­vil­lea, gurk­me­ja, ing­e­fä­ra och banan­plan­ta.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Öppet kl. 10–17:

Erik & Birgitta Andersson

Stor­ga­tan 9, Bromöl­la, 0456–257 79
Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Lördag 25 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Lasse & Cecilia Lasson

Vall­by byväg 38–11, Staffanstorp, 046–24 60 46
Vår tomt är på 2600 kvadrat­me­ter. Hälf­ten används som äng och den and­ra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, torv­par­ti och ett dammpar­ti. När­mast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Här finns även kru­kor med bl.a. citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den väx­er myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cir­ka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och fle­ra krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av träd­går­den.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarn­torp, Särs­lövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp, 0706–501 291
I träd­går­den finns sling­ran­de gång­ar med peren­ner, bus­kar, träd, damm, sten­par­ti, rodo­dendron­bäd­dar, spal­je­ra­de äppel­träd och en lång rosen­gång. Vi säl­jer även våra växt­stöd och betong­pro­duk­ter och lite väx­ter.
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Söndag 9 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Kenneth Lorentzon

Björ­na­hus, Axel­vold 3386, Kågeröd
Se ovan.

Rolf & Ulla Nilsson

Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd
Se ovan.

Söndag 23 juni 2019

Öppet kl. 11–18.

Ann-Marie Göransson & Bosse Ekström

Maj­ga­tan 5, Helsing­borg, 0701–71 84 89
Träd­gårds­en­tré med tak­plan­te­ring, rodo­dendron­ra­batt samt höga träd och växt­hus. I träd­går­den finns mind­re rum, fle­ra sitt­plat­ser, porl från rin­nan­de vat­ten och många peren­ner, träd och bus­kar. Här finns även plats för medi­ta­tion och vila, bland annat i häng­mat­tan!
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Lördag 29 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarn­torp, Särs­lövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp
Se ovan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nio + tio =