Öppen trädgård
Skriv en kommentar

Öppna trädgårdar 27 maj 2017

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Lör­dag 27 maj 2017 är det tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16!

Tommy & Christel Sjöstrand

Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rho­do­dendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rho­do­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar.
Tom­my & Chris­tel Sjö­strand, Axel­vold 3347, Kågeröd
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Rolf & Ulla Nilsson

Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Bil­den överst är från Rolf och Ulla Nils­sons träd­gård (pri­vat foto).
Rolf & Ulla Nils­son, Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Hos Kenneth Lorentzon. Privat foto.

Hos Ken­neth Lorent­zon. Pri­vat foto.

Kenneth Lorentzon

Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Endast kon­tan­ter.
Ken­neth Lorent­zon, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 × fyra =