Öppen trädgård
Skriv en kommentar

Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Sön­dag 8 juli 2018 är det – tre – två öpp­na träd­går­dar i söd­ra Skå­ne. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16!

Erik & Marianne Gyllstedt – INSTÄLLT

Obs! Tyvärr är den här öpp­na träd­går­den hos Gyllsted­ts inställd.
Träd­gårds­in­tres­set har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Näl­le­vad i 19 år. Tom­ten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt hal­va ytan. Träd­går­den har fått växa fram under fle­ra år. Tom­ten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Mari­an­ne för plan­te­ring­ar­na. Träd­går­den är inde­lad i rum och var­je del byg­ger på ett eget tema. Växt­va­let vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal peren­ner.
Erik & Mari­an­ne Gyllstedt, Näl­le­vad 116, Skurup
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.

Hos Gyllsted­ts i Näl­le­vad. Pri­vat foto.

Annika & Lars Svensson

En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön bland­ning.
Anni­ka & Lars Svens­son, Ski­varp 1647, Ski­varp
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Hos Svenssons i Skivarp. Privat foto.

Hos Svens­sons i Ski­varp. Pri­vat foto.

Siv & Sven Svensson

Träd­går­den är upp­de­lad i oli­ka delar med träd och bus­kar, och inne­hål­ler 250 oli­ka fuch­si­or och 50 oli­ka dah­li­or. Bil­den överst är från Siv och Sven Svens­sons träd­gård (pri­vat foto).
Siv & Sven Svens­son, Kristi­an­stad­vä­gen 366, Ystad
Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Fler öppna trädgårdar 2018

Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 2 =