Resor
Skriv en kommentar

Resa till Gullmarsfjordens plantskola 19 augusti 2018

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Sön­dag 19 augusti reser vi till Tom­my och Vivi Ahn­by på Gull­mars­fjor­dens plant­sko­la.
Obs! INSTÄLLD.

Plant­sko­lan lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohus­län och Dals­land via kro­kig väg och gam­mal bro. Tom­my har som gros­sist bara öppet för grup­per och vi har fått tid sön­dag efter­mid­dag 19 augusti. Alla som kän­ner till Tom­my vet att han har myc­ket och spe­ci­ellt och bra såväl plan­tor som pri­ser. Han är sär­skilt intres­se­rad av mag­no­li­or men har även myc­ket aza­le­or, rho­do­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hit­ta. Vi var där på vår Dals­lands­re­sa 2014 och på hem­vä­gen hade vi en veri­ta­bel djung­el i bak­re buss­hal­van.

Pre­li­mi­närt pla­ne­rar vi att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med lunch i Hens­bac­ka (strax norr om Udde­val­la), före ankomst till Tom­my cir­ka kloc­kan 13. Vi hand­lar och dric­ker sedan kaf­fe (bus­skaf­fe) medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hem­ma i Alnarp till kloc­kan 20.30.

Pris

Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaf­fe 700 kro­nor. För­mid­dags­fi­ka tar var och en själv med.

Anmälan

Väl­kom­men med anmä­lan till Ani­ta (anita_lassing@hotmail.com eller 046–249284) samt inbe­tal­ning till Skå­nekret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att skri­va namn och res­mål! Anmä­lan är bin­dan­de.

Läs gär­na våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor

Sista anmäl­nings­dag och inbe­tal­ning är 20 juli 2018.

Väl­kom­na! Änt­li­gen ett till­fäl­le att inhand­la lite stör­re, efter­läng­tat!

Reseledare

Ani­ta Las­sing & Ingrid Sjö­berg

Webbadress

Gull­mars­fjor­dens plant­sko­la: http://www.stabod.se/?page_id=510

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

19 + 12 =