Skånekretsens resevillkor

Skånekretsens resevillkor

Resevillkor beslutade vid årsmötet 26 februari 2013

Vi behöver ett enkelt regelverk som träder in när man blir sjuk och ej kan delta i av kretsen arrangerade resor. Detta är Skånekretsens resevillkor, som behandlats på styrelsemöte 18 november 2012 och beslutats av medlemmarna i februari 2013.

Regelverk för resor anordnade av STA Skånekretsen:

Anmälan är bindande. E-postadress och mobiltelefonnummer (eller telefonnummer där vi kan nå dig/er) ska anges i anmälan. Sista anmälnings- och betalningsdag framgår av respektive resebeskrivning.

Kan du p.g.a. sjukdom (egen eller nära anhörigs) inte följa med gäller följande:

  • finns reserver på ev väntelista återbetalas din inbetalning
  • finns ingen väntelista kan du själv skaffa ersättare*
  • vid så sen avbokning att vi inte kan hitta ersättare, återbetalas 50% fram till 24 tim före avresa
  • vid avbokning inom 24 tim före avresa sker ingen återbetalning.

Vid avbokning ska du hålla reda på vem som är reseansvarig, det kan variera från tid till annan inom styrelsen, eller ev. annan ansvarig person. Det är naturligtvis att föredra, ju senare ev. avboknings skall ske, att du försöker få kontakt per telefon. Kan du inte nå reseansvarig, försöker du nå någon annan i styrelsen. Allt för att du själv ska slippa betala för en resa du inte kan delta i, och samtidigt om möjligt ge någon annan möjlighet att delta.

*du meddelar reseansvarig den nye resenärens namn och telefonnummer. Ni clearar själv betalningen mellan er, föreningen gör ingen återbetalning.

Inställd resa:
Får vi för få anmälningar för att resan skall gå ihop, ställs den in. Vi kommer att meddela detta i god tid före planerad avgång. Minimiantal anges i upplägget för respektive resa, vilket kan variera.

Målsättningen är att den som är reseansvarig alltid skall lägga in denna text i resebeskrivningen, men även om vi missar det, är det dessa regler som gäller.