Riksmöte 2020

Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

Ådernäva (Geranium ver­si­co­lor). Foto: Dan Abelin.

Här kom­mer vi så små­ning­om att sam­la all infor­ma­tion om som­ma­rens riksmö­te i Skåne.

En gång om året anord­nar någon av Trädgårdsamatörernas lokalkret­sar ett riksmö­te. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sverige under ett par dagar för att tit­ta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växt­mark­nad.

12–14 juni 2020 är det dags för ett riksmö­te i Skåne (Ystad). Läs mer i med­lems­bla­det eller frå­ga någon i sty­rel­sen om ni vill veta mer! Hjärtligt väl­kom­na!

På programmet
  • Mingel & mid­dag på Ystad Saltsjöbad
  • Bussturer med vis­nings­träd­går­dar i Skåne
  • Växtlotteri på mid­da­gen
  • Växtmarknad

Mer infor­ma­tion kom­mer våren 2020 i TrädgårdsAmatören nr 1/2020 (utkom­mer 2 mars) och sam­ti­digt här på den­na sida.