Senaste inlägg

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Magnolior och ovanliga växter för trädgården (23 oktober 2019)

Magnus Carlström kom­mer till Alnarp 23 okto­ber och lär oss mer om ovan­li­ga och odlingsvär­da väx­ter – och inte minst om oli­ka mag­no­li­or.

Magnus drev under många år en väl­sor­te­rad plant­sko­la i Lindhult (Halland) –  läs mer på hn.se/nyheter/falkenberg/snart-har-de-sålt-sina-sista-växter‑1.3175264 – och besö­ker oss nu för ett före­drag om både mag­no­li­or och and­ra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den.

Tid: Onsdag 23 okto­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

Plantera datumet:
12–14 juni 2020

En gång om året anord­nar någon av Trädgårdsamatörernas lokalkret­sar ett riksmö­te. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sverige under ett par dagar för att tit­ta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växt­mark­nad.

12–14 juni 2020 är det dags för ett riksmö­te i Skåne (Ystad). Läs mer i med­lems­bla­det eller frå­ga någon i sty­rel­sen om ni vill veta mer! Hjärtligt väl­kom­na!

På programmet
 • Mingel & mid­dag på Ystad Saltsjöbad
 • Bussturer med vis­nings­träd­går­dar i Skåne
 • Växtlotteri på mid­da­gen
 • Växtmarknad

Mer infor­ma­tion kom­mer våren 2020 i TrädgårdsAmatören nr 1/2020 (utkom­mer 2 mars) och sam­ti­digt här på webb­plat­sen.

Vitsippa (Anemone nemorosa). Foto: Dan Abelin.

Larz Danielsson om ovanliga och odlings­värda växter
(2 september 2019)

Larz Danielsson kom­mer till Alnarp 2 sep­tem­ber och lär oss mer om ovan­li­ga och odlingsvär­da väx­ter.

Larz dri­ver den väl­sor­te­ra­de plant­sko­lan Spezialplant i Hammarstrand (Jämtland) –  läs mer på spezialplant.nu – och besö­ker oss nu för både ett före­drag och plant­för­sälj­ning. Obs! Dagen innan köper man väx­ter från honom på vår växt­mark­nad. Missa inte det!

Tid: Måndag 2 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2019

Vi har beställt hela 78 oli­ka sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 25 sep­tem­ber.

Då kom­mer dess­utom Eric Wahlsteen dit och berät­tar om lök­väx­ter.

 1. Allium cari­na­tum ssp. pul­chel­lum, rosa dropp­lök, 40 cm, juni–juli, 5 st./20:-
 2. Allium ’Party Balloons’, 2–3 täta blå­li­la bollar/lök, 60 cm, juni–juli, 1 st./30:-
 3. Allium ’Ostara’, mörkt vio­lett, 35 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 4. Allium ’Purple Rain’, vio­lett, mkt odlingsvärd, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 5. Allium ’Ping Pong’, vit, 50 cm, juni–juli, 5 st./15:-
 6. Anemone blan­da ’Blue Shades’, blå, 10 cm, april–maj, 20 st./10:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Blue Eyes’, vit­sip­pa m. blått öga, 15 cm, mars–maj, 1 st./20:-
 8. Bellevalia para­doxa ’Green Pearl’, grön­vit sorg­hy­a­cint, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 9. Camassia qua­mash ’Orion’, mörkt blå stjärn­hy­a­cint, 30 cm, maj–juni, 5 st./10:-
 10. Chionodoxa luci­li­ae ’Alba’, vit vår­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 11. Corydalis cava, hål­nun­neört, vit till pur­pur, 25 cm, mars–april, 1 st./10:-
 12. Colchicum ’Harlekijn’, vio­lett tid­lö­sa m. vita top­par, 15 cm, sep–okt, 1 st./45:-
 13. Crocus ligusticus, ljus­blå, 10 cm, sep–okt, 5 st./20:-
 14. Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’, vit, 10 cm, mars, 10 st./10:-
 15. Crocus chry­sant­hus ’Herald’, svagt gul & pur­pur, 10 cm, mars, 5 st./15:-
 16. Crocus etruscus ’Zwanenburg’, vio­lett­blå, mörk ådring, 10 cm, mars, 10 st./15:-
 17. Crocus korol­kowii ’Golden Nugget’, gul, mörk utsi­da, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 18. Crocus sie­be­ri ’Firefly’, blå­vi­o­lett, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 19. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, fle­ra fär­ger, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 20. Crocus ver­nus ’Grand Maître’, laven­del­blå vårkro­kus, 10 cm, 5 st./10:-
 21. Cyclamen coum ’Pewter Leaf’, sil­ver­blad, rosa, 10 cm, jan–mars, 1 st./20:-
 22. Eranthis hye­ma­lis ’Schwefelglanz’, apri­ko­sfärg, 5 cm, feb–mars, 1 st./30:-
 23. Erythronium cali­for­nicum ’White Beauty’, cre­me­vit, 25 cm, mars–april, 3 st./25:-
 24. Fritillaria bucha­ri­ca, vit horn­lil­ja m. grönt, 25 cm, mars–april, 1 st./50:-
 25. Fritillaria her­mo­nis ssp. ama­na, brun­gul klock­lil­ja, 25, april, 3 st./25:-
 26. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Early Magic’, ljust gul kej­sar­kro­na, 80 cm, mars–april, 1 st./40:-
 27. Fritillaria ’Beethoven’ Rascal-seri­en, oran­geröd, 70 cm, april–maj, 1 st./25:-
 28. Fritillaria mele­a­gris, röd & vit blan­dat, 20 cm, april–maj, 10 st./10:-
 29. Galanthus ’Jaquenetta’, dub­bel snö­drop­pe, 15 cm, jan–feb, 1  st./40:-
 30. Galanthus ’Benjamin Britten’, enkel, stort, grönt mär­ke, 15 cm, feb–mars, 1 st./50:- – LEVERERADES EJ!
 31. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’White Triumphator’, vit, 30 cm, maj–juni, 5 st./20:-
 32. Hyacinthus ori­en­ta­lis ’Woodstock’, mörkt röd, 15 cm, april, 3 st./15:-
 33. Iris reticu­la­ta ’Happiness’, gul, 15 cm, mars, 3 st./35:-
 34. Iris reticu­la­ta ’Sea Breeze’, fler­fär­gad, 15 cm, mars, 3 st./30:-
 35. Iris ensa­ta ’Rose Queen’, rosa, 60 cm, juni–juli, 3 st./50:-
 36. Iris auche­ri, blå, 30 cm, apr-maj, 1 st./15:-
 37. Iris hoo­gi­a­na, blå, gult skägg, 45 cm, maj, 1 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 38. Iris (Sibirica-grup­pen) ’Silver Edge’, blå m vit kant, 50 cm, maj, 3 st./35:-
 39. Lilium ’Nightrider’, svart, 75 cm, juli–aug, 1 st./15:-
 40. Lilium ’Sweet Surrender’, cre­me m. röda pric­kar, 80 cm, juni–juli, 1 st./15:-
 41. Muscari macrocar­pum ’Golden Fragrance’, gul m. blå topp, 20 cm, 3 st./20:-
 42. Muscari ’Pink Sunrise’, rosa, 15 cm, mars–april, 3 st./25:-
 43. Muscari ’Mountain Lady’, ljus­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10 :-
 44. Muscari neg­lectum, mörk­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10:-
 45. Narcissus ’Mrs Iwasa Masako’, storkro­nig, vit­gul trum­pet, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 46. Narcissus ’Frosty Snow’, storkro­nig, vit, svagt gul trum­pet, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 47. Narcissus ’Ringtone’, små­kro­nig, vit­gul trum­pet, röd kant, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 48. Narcissus ’Calgary’, fylldblom­mig, vit, dub­bel fluff, 30 cm, april–maj, 5 st./20:-
 49. Narcissus ’Ice Wings’ (Triandrus), rent vit, ele­gant, 25 cm, april–maj, 3 st./15:-
 50. Narcissus ’Surfside’ (Cyclamineus), vit­gul trum­pet, 25 cm, mars–april, 3 st./15:-
 51. Narcissus ’More and More’ (Jonquilla), knall­gul, 20 cm, april–maj, 5 st./15:-
 52. Narcissus ’Silver Smiles’ (Jonquilla), vit, svagt gul trum­pet, 35 cm, april–maj, 5 st./20:-
 53. Narcissus ’Sweetness’ (Jonquilla), klar­gul, ele­gant, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 54. Narcissus ’Falconet’ (Tazetta), gulo­ran­ge kro­na, 40 cm, mars–april, 5 st./10:-
 55. Narcissus ’Actaea’ (Poeticus), vit­gul kro­na m. röd kant, 60 cm april–maj, 5 st./20:-
 56. Narcissus ’White Petticoat’ (Bulbocodium), vit, 15 cm, feb–mars, 3 st./15:-
 57. Narcissus ’Golden Bells’ (Bulbocodium), gul, 20 cm, feb–mars, 5 st./10:-
 58. Narcissus ’Lemon Beauty’, vit­gul, fli­kig kro­na, 30 cm, april, 5 st./20:-
 59. Nectaroscordum sicu­lum ssp. bul­ga­ricum, pur­pur­grön, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 60. Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’, vit, 40 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 61. Oxalis ade­nop­hyl­la, san­dox­a­lis, rosa & vit, 10 cm, maj–juli, 5 st./15:-
 62. Scilla hya­cint­ho­i­des ’Blue Arrow’, 60 cm, april–juni, 1 st./20:-
 63. Scilla bifo­lia, blå, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 64. Scilla mischt­schen­ko­a­na, pors­lins­blå, per­sisk blå­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 65. Tulipa clu­si­a­na ’Peppermintstick’, röd & vit, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 66. Tulipa whit­tal­lii, oran­ge-grön-brons smyr­na­tul­pan, 25 cm, april, 5 st./20:-
 67. Tulipa cre­ti­ca ’Hilde’, rosa, 15cm, mars–april, 3 st./25:- – LEVERERADES EJ!
 68. Tulipa orp­hani­dea ’Flava’, gulo­ran­ge, 20 cm, april, 5 st./15:-
 69. Tulipa ’Bestseller’, tidig enkel, per­si­ko­ro­sa, 30 cm, april, 5 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 70. Tulipa ’Silver Cloud’, vit & svagt rosa, 40 cm, 3 st./15:-
 71. Tulipa ’Paul Scherer’, mör­kast av alla, 50 cm, maj, 5 st./15:-
 72. Tulipa ’Opportunity’, inten­sivt röd, 40 cm, april–maj, 5 st./15:-
 73. Tulipa ’Muscadet’, gul, blom­mar länge, maj, 5 st./10:-
 74. Tulipa ’Ballerina’, lil­je­blom­man­de gul­röd, 40 cm, maj, 5 st./15:-
 75. Tulipa ’Whispering Dream’, lil­je­blom­man­de, vit, rosa topp, 50 cm, 5 st./20:-
 76. Tulipa ’Budlight’, lil­je­blom­man­de, gul­vit, dof­tan­de, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 77. Tulipa ’Groenland’, grön­ban­dad, rosa­vit, 30 cm, april–maj, 5 st./15:-
 78. Tulipa ’La Belle Epoque’, fylld, apri­kos­ro­sa, 30 cm, april–maj, 5 st./25:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på sam­ma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och beta­la.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöj­da.

Tid: Onsdag 25 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frökurs 6 oktober 2019

Insamling, såtips och förvaring

Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vilket är det bäs­ta sätt att sam­la in? Vad ska man tän­ka på när man sår? Var ska man för­va­ra de frö­er man vill spa­ra? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet.

Kursledare: Göran Fries, Anita Lassing och Agneta Bjarnevik.
Tid: Söndag 6 okto­ber kloc­kan 12–15.
Plats: Anitas träd­gård, Harrievägen 7, Väggarp (nära Örtofta, Eslöv).

Kursen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häf­te med frö­in­for­ma­tion. Insamlade frön kan tas med hem.

Max antal del­ta­ga­re: 12.
Anmälan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 sep­tem­ber.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 1 september 2019

Välkommen till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2019! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 1 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den!

Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det ofta vara kring fyr­tio oli­ka säl­ja­re på plats! I år har vi t.ex. Larz Danielsson på Spezialplant (Jämtland) på besök. Passa på!

Söndag 1 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00
– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Svavelnäva (Erodium chrysanthum). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2019

Läs mer om hös­tens före­drag 2019 här. Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Larz Danielsson mån­dag 2 sep­tem­ber (dagen efter hös­tens växt­mark­nad). På vårt lök­mö­te ons­dag 25 sep­tem­ber kom­mer Eric Wahlsteen att tala. Magnus Carlström kom­mer sedan och pra­tar om mag­no­li­or och and­ra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den ons­dag 23 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Elisabeth Svalin Gunnarsson som lär oss mer om det gam­la hant­ver­ket. Höstens växt­mark­nad är sön­dag 1 sep­tem­ber. Missa inte hel­ler vår vand­ring i Alnarp 12 sep­tem­ber och hös­tens frö­kurs.

 • Måndag 2 sep­tem­ber
  Larz Danielsson (från Spezialplant) om udda och odlingsvär­da väx­ter.
 • Onsdag 25 sep­tem­ber
  Lökmöte. Eric Wahlsteen om lökar.
 • Onsdag 23 okto­ber
  Magnus Carlström kom­mer och berät­tar om mag­no­li­or och ovan­li­ga väx­ter.
 • Söndag 17 novem­ber
  Ändrat: Jonatan Leo om kruk­väx­ter i våra hjär­tan. Obs! Klockan 13.
  Inställt p.g.a. sjuk­dom: Elisabeth Svalin Gunnarsson om det gam­la hant­ver­ket.

Mötet 17 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Dessutom

 • Söndag 1 sep­tem­ber
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00
 • Torsdag 12 sep­tem­ber
  Vandring i Alnarpsparken med Jonatan Leo kloc­kan 17.30
 • Söndag 6 okto­ber
  Frökurs kloc­kan 12–15 (obs! anmä­lan krävs)

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner väl­ja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gär­na med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller frå­ga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kru­ka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gam­la och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gär­na kon­takt med oss i sty­rel­sen under kväl­len.

Sibirisk lotus (Nelumbo nucifera ssp. komarovii). Foto: Dan Abelin.

Resa till Roland Gustavsson och Gullmarsfjordens plantskola
17 augusti 2019

Vi gör ett nytt för­sök lör­da­gen 17 augusti 2019 med en resa till Tommy och Vivi Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden och kom­bi­ne­rar den med Roland Gustavssons träd­gård i Storehagen.

Roland har en idéträd­gård och ett intres­se av exo­tis­ka väx­ter som tidi­ga­re inte varit i odling. Han har ock­så ett stort sten­par­ti i ren lavas­ten från Island, vin­ter­träd­gård och växt­hus. Han har här­di­ga exo­tis­ka väx­ter: kak­tu­sar, palm­lil­jor, inka­lil­jor samt en sam­ling lotu­sar med såväl den sibi­ris­ka lotu­sen (Nelumbo nuci­fe­ra ssp. koma­ro­vii) som egyp­tisk blå lotus och oli­ka tro­pis­ka näck­ro­sor. Mycket spän­nan­de och nytt för de fles­ta av oss. Bildalbum finns på www.facebook.com/roland.gustavsson.73

Gullmarsfjordens plant­sko­la lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohuslän och Dalsland, via kro­kig väg och gam­mal bro. Tommy har som gros­sist bara öppet för grup­per och i augusti. Tommy är spe­ci­ellt intres­se­rad av mag­no­li­or men har myc­ket aza­le­or, rodo­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hit­ta. Han har en sort­lis­ta som det är bra att stu­de­ra hem­ma­vid (se länk nedan).

Vi pla­ne­rar att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med besök hos Roland Gustavsson cir­ka kl. 11.00, lunch i Hensbacka (strax norr om Uddevalla) och ankomst till Tommy ca kl. 14.00. Vi hand­lar och dric­ker sedan bus­skaf­fe medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hem­ma i Alnarp senast 21.30.

Pris

Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaf­fe 950 kro­nor.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Anita (anita_lassing@hotmail.com eller 046–249284) samt inbe­tal­ning till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att skri­va namn och res­mål! Anmälan är bin­dan­de.

Läs gär­na våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor

Sista anmäl­nings­dag och inbe­tal­ning är 20 juli 2019.

Välkomna!

Reseledare

Anita Lassing & Ingrid Sjöberg

Webbadress

Gullmarsfjordens plant­sko­la: http://www.stabod.se/?page_id=510

Cph Garden 2017. Foto: Lena Eidevall.

Följ med oss till Cph Garden 23 juni 2019

Har du lust att hänga med till Cph Garden i sommar?

Vi är någ­ra i sty­rel­sen som tänk­te åka dit den sista utställnings­dagen, som infal­ler på sön­dag 23 juni. Vi ord­nar allt­så ing­en buss­re­sa dit med Skånekretsen, utan före­slår att alla som öns­kar åka dit i stäl­let åker sam­ti­digt med oss över bron på tåget. Man tar sedan ett S‑tog väs­terut från Hovedbanegården och får gå en 5–10 minu­ter sista biten.

I år är man på en ny plats med mer utrym­me (i Ballerup). Det är åtta utställ­nings­träd­går­dar, ännu fler inspi­ra­tions­träd­går­dar, mass­vis med för­säl­ja­re, före­drag, works­hops, små mat­stäl­len med mera. Programmet är helt klart 15 april.

Hela pro­gram­met hit­tar du här: haveselskabet.dk/cphgarden

Redan för­ra gång­en som Cph Garden gick av sta­peln – 2017 – var det myc­ket spän­nan­de som hän­de där och nu har det bli­vit mer och stör­re än då – väl värt att besö­ka.

Inträdet är 200 dans­ka kro­nor för en dag och man mås­te ha kon­tan­ter med sig för att vara säker på att kun­na hand­la de väx­ter eller träd­gårds­pry­lar man vill.

Vi hop­pas att någ­ra av er gla­da träd­gård­s­ama­tö­rer i Skåne har lust att hänga med! Vi tar ett tåg kloc­kan 9.00 från Lund C, så man kan vara fram­me senast kloc­kan 11 på Cph Garden.

Hör av dig till någon av oss:
Lena – lena@eidevall.se
Anita – anita_lassing@hotmail.com

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frön – en magisk värld (9 april 2019)

Bertil Larsson, känd träd­gård­s­ama­tör från Dals Rostock, kom­mer till Skåne för att lära oss mer om för­ök­ning av väx­ter, inte minst frö­in­sam­ling och frö­för­ök­ning. Läs mer om Bertil i det senas­te med­lems­bla­det.

Tid: Tisdag 9 april 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da.
Karta på Google Maps.