Junimagnolia (Magnolia hypoleuca). Foto: Dan Abelin.

Spännande träd och buskar (19 oktober 2016)

Henrik Sjöman berättar om »Spännande träd och buskar för stora och små trädgårdar”. Henrik är lärare och forskare vid SLU Alnarp med inriktning växtmateriallära och växtanvändning. Han är även vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård med inriktning vedartat material. Tidigare i höstas fick hans och Johan Slagstedts böcker Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2016.

Läs mer om Årets trädgårdsbok 2016 på www.gartnersallskapet.se/?p=1668

Onsdag 19 oktober 2016 klockan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områdeskarta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Årets trädgårdsbok 2016. Foto: Dan Abelin.

Från prisutdelning av Årets trädgårdsbok 2016 (Henrik Sjöman står närmast Gunnel Carlson) . Foto: Dan Abelin.