Alla inlägg taggade med: fritillaria

Fritillaria thunbergii

Fri­til­la­ria thun­ber­gii – klät­ter­klock­lil­ja, cre­­me­vit-grön, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- Så här skri­ver Marie Hans­son om Fri­til­la­ria thun­ber­gii i Lökar & knö­lar: Då stjäl­ken pro­du­ce­rar kläng­en, lik­som hos ärtor, kan väx­ten klänga/klättra, varav det svens­ka art­nam­net. Trivs i ljus lund­mil­jö och bör plan­te­ras på 25–30 cm djup. Läs mer och se bil­der: Bro­ad­le­igh Gar­dens Kew Royal Bota­nic Gar­dens Till­ba­ka till löklis­tan

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jakt­lund –  redak­tör för Träd­gård­s­ama­tö­ren och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter des­sa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klic­ka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Alli­um ’Glo­be­mas­ter’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Alli­um ’Pin­ball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bel­le­va­lia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Col­chicum ’Lilac Won­der’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Coryda­lis soli­da ’Pur­p­le Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advan­ce’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Con­que­ror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fri­til­la­ria michai­low­skyi ’Multi­flo­ra’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fri­til­la­ria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Fritillaria pallidiflora

Fri­til­la­ria pal­li­di­flo­ra – blek klock­lil­ja, halm­gu­la blom­mor, 30 cm, 3 st./45:- Så här skri­ver Marie Hans­son om blek klock­lil­ja i Lökar & knö­lar: En läc­ker och odlingsvärd art med sto­ra blek­gu­la blom­mor, varav det latins­ka art­nam­net pal­li­di­flo­ra som bety­der just blek­blom­mig. Och så här skri­ver Eric Wahlsteen & Ken­neth Lorent­zon om blek klock­lil­ja i Geo­fy­ter: Stor­vux­en och rik­blom­mig art som bor­de använ­das mer när till­fäl­le ges. Läs mer och se bil­der: Allt om Träd­gårds fak­ta­bank RHS Gar­de­ning Till­ba­ka till löklis­tan

Fritillaria acmopetala

Fri­til­la­ria acmo­pe­ta­la – brun­gul klock­lil­ja, en pur­pur­brun och fläc­kig klock­lil­ja, lättod­lad, 5 st./25:- Så här skri­ver Marie Hans­son om den brun­gu­la klock­lil­jan i Lökar & knö­lar: Den­na gra­ci­la klock­lil­ja till­hör de mer lättod­la­de. Och så här skri­ver Eric Wahlsteen & Ken­neth Lorent­zon om brun­gul klock­lil­ja i Geo­fy­ter: Sub­ti­lit färg­satt klock­lil­ja i gul­grönt med bru­na rän­der. Läs mer och se bil­der: Gar­de­ners’ World RHS Gar­de­ning Till­ba­ka till löklis­tan

Narcissus 'Kissproof'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2014

Vi beställ­de 47 sor­ter i år. Lökar­na säljs på vårt lök­mö­te tors­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Hen­rik Zet­terlund och berät­tar om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Bota­nis­ka och i min pri­va­ta träd­gård«. Klic­ka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Alli­um ’Beau Regard’ – 90 cm hög, upp till 20 cm rosa­li­la bol­lar, 1 st./35:- Alli­um ’Came­le­on’ – vita blom­mor på 20–30 cm höjd, 5 st./20:- Alli­um zeb­da­nen­se – maj­lök, rek. av Hen­rik Zet­terlund, vit, 5 st./20:- Ane­mo­ne blan­da ‘Blue Sha­des’ – blå bal­kan­sip­pa, 10 st./10:- Bel­le­va­lia atro­vi­o­la­cea – sorg­hy­a­cint med näs­tan svar­ta blom­mor – UTGÅR Camas­sia qua­masch ’Blue Melo­dy’ – läc­ker vari­e­ge­rad stjärn­hy­a­cint, 5 st./10:- Col­chicum born­mu­el­le­ri – prakt­tid­lö­sa med vio­let­ta sto­ra blom­mor, 1 st./30:- Coryda­lis soli­da ’Ear­ly Bird’ – mörk­blå­vi­o­lett nun­neört – UTGÅR Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25:- Crocus spe­ci­o­sus ’Oxo­ni­an’ – mörkt blå­vi­o­lett mönst­rad höst­kro­kus, 5 st./15:- Crocus biflo­rus ssp. wel­de­nii ‘Fairy’ – vit bägar­kro­kus, pur­pur­tec­ken, 3 st./25:- Crocus chry­sant­hus ’Cream Beau­ty’ – kräm­fär­gad bägar­kro­kus, 10 st./10:- Crocus sie­be­ri ssp. subli­mis ’Tri­co­lor’ – tre­fär­gad (gul, vit, lila) kro­kus, 10 st./10:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Albus’ – krit­vit …