Alla inlägg taggade med: löklista

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2019

Vi har beställt hela 78 oli­ka sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Eric Wahlsteen dit och berät­tar om lök­väx­ter. Alli­um cari­na­tum ssp. pul­chel­lum, rosa dropp­lök, 40 cm, juni–juli, 5 st./20:- Alli­um ’Par­ty Bal­loons’, 2–3 täta blå­li­la bollar/lök, 60 cm, juni–juli, 1 st./30:- Alli­um ’Osta­ra’, mörkt vio­lett, 35 cm, juni–juli, 3 st./25:- Alli­um ’Pur­p­le Rain’, vio­lett, mkt odlingsvärd, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:- Alli­um ’Ping Pong’, vit, 50 cm, juni–juli, 5 st./15:- Ane­mo­ne blan­da ’Blue Sha­des’, blå, 10 cm, april–maj, 20 st./10:- Ane­mo­ne nemo­ro­sa ’Blue Eyes’, vit­sip­pa m. blått öga, 15 cm, mars–maj, 1 st./20:- Bel­le­va­lia para­doxa ’Green Pearl’, grön­vit sorg­hy­a­cint, 25 cm, april–maj, 5 st./15:- Camas­sia qua­mash ’Ori­on’, mörkt blå stjärn­hy­a­cint, 30 cm, maj–juni, 5 st./10:- Chi­o­no­doxa luci­li­ae ’Alba’, vit vår­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:- Coryda­lis cava, hål­nun­neört, vit till pur­pur, 25 cm, mars–april, 1 st./10:- Col­chicum ’Har­le­kijn’, vio­lett tid­lö­sa m. vita top­par, 15 cm, sep–okt, 1 st./45:- Crocus ligusticus, ljus­blå, 10 cm, sep–okt, 5 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’, vit, 10 cm, mars, 10 st./10:- Crocus chry­sant­hus ’Herald’, svagt gul & pur­pur, 10 cm, mars, 5 st./15:- Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’, vio­lett­blå, mörk ådring, 10 cm, mars, 10 st./15:- Crocus korol­kowii ’Gol­den Nug­get’, …

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2018

Vi har beställt 51 oli­ka sor­ter i år och 42 sor­ter leve­re­ra­des (180918: se upp­da­te­rad löklis­ta nedan). Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tis­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Poul Hen­rik Holm Peter­sen och berät­tar om gräs. Lad­da hem en pdf med årets upp­da­te­ra­de löklis­ta här: loklista2018.pdf Alli­um deci­pi­ens, rosa, 50 cm, blom­mar sent, 3 st./20:- Alli­um ’Pur­p­le Suze’, blå­li­la, 100 cm, blom­mar länge, 3 st./45:- Alli­um ’Came­le­on’, vit-rosa, låg, 5 st./15:- Asa­rum max­i­mum, pan­da­has­selört, svart-vit blom­ma, läc­ker, 1 st./60:- – LEVERERAS EJ! Chi­o­no­doxa for­be­sii ’Blue Giant’, vårstjärna,10 st./15:- Coryda­lis soli­da ’White Knight’, stor nun­neört, 1 st./35:- Crocus can­cel­la­tus, vit-blå, höst­blom­man­de, 5 st./25:- – LEVERERAS EJ! Crocus mix, små­blom­man­de, 20 st./15:- Crocus biflo­rus ’Fairy’, vit bägar­kro­kus, 3 st./25:- Crocus chry­sant­hus ’Roman­ce’, svagt gul bägar­kro­kus, 20 st./15:- Crocus chry­sant­hus ’Lady­kil­ler’, vit & pur­pur, 5 st./15:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, pur­pur­blå, 10 st./10:- Fri­til­la­ria impe­ri­a­lis ’Ear­ly Fan­ta­sy’, rosa-apri­kos kej­sar­kro­na, 1 st./40:- Fri­til­la­ria per­si­ca ’Twin Towers Tri­bu­te’, näs­tan svart klock­lil­ja, 1 st./45:- Fri­til­la­ris oli­vi­e­ri, pur­­pur-grön, 3 st./35:- Galant­hus woro­nowii, snö­drop­pe m. glän­san­de blad, 10 st./20:- Hya­cint­ho­i­des non-scrip­­ta, …

Tulpaner i Slottsträdgården (Tulipa 'West Point'). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2017

Vi har beställt 68 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tis­dag 26 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Peter Korn och berät­tar om iri­sar. Acis nicae­ensis, vit, i sten­par­ti­et, 1 st./25:- Alli­um ’Pink Jewel’, ljust rosa, blom­mar sent, 75 cm, 3 st./35:- Alli­um ’Sum­mer Drum­mer’, pur­pur med vitt inslag, sen, 150 cm, 3 st./25:- Alli­um sphae­ro­cep­ha­lon, pur­pur, till perenn­ra­bat­ten, sen, 60 cm, 20 st./15:- Camas­sia qua­mash ’Blue Melo­dy’, mörk­blå, vari­e­ge­ra­de blad, 5 st./15:- Camas­sia leicht­li­nii ’Saca­jawea’, cre­me­fär­gad, vari­e­ge­ra­de blad, 3 st./30:- Chi­no­doxa ’Pink Giant’, rosa, stor­blom­man­de, 10 st./15:- Coryda­lis nobi­lis, gul, kraf­tig­väx­an­de, 40–50 cm – LEVERERAS EJ! Col­chicum autum­na­le ’Album’, vit, »en av de all­ra finas­te«, 3 st./45:- Col­chicum ’Water­lily’, dub­bel, dun­kelt rosa, 3 st./55:- Col­chicum hung­a­ricum ’Vele­bit Star’, vit, blom­mar i feb­ru­a­ri, 1 st./25:- Crocus spe­ci­o­sus ’Arta­bir’, ljust blå, näpen, höst­blom­man­de, 5 st./10:- Crocus chry­sant­hus ’Snow­bun­ting’, vit, 10 st./10:- Crocus mini­mus, blå­vi­o­lett med mörk teck­ning på utsi­dan, 3 st./20:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Whitewell Pur­p­le’, pur­pur­vi­o­lett, 10 st./10:- Crocus ver­nus ’Graecus’, ljust blå med lite mör­ka­re topp, 5 st./25:- Crocus flei­sche­ri, vit med …

Crocus versicolor 'Picturatus'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2016

Vi har beställt 44 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tors­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Ani­ta Ire­holm och berät­tar om snö­drop­par. Acis autum­na­lis ’Sep­tem­ber Snow’ – rent vit, lättod­lad, 3 st./45:- Läs mer och se bild på t.ex. Allt om Träd­gårds webb­plats. Alli­um jes­di­a­num ’Akbulak’ – vio­lett, maj–juni, 70–90 cm, 3 st./20:- Sök på Goog­le för bil­der och mer infor­ma­tion. Alli­um atro­pur­pu­re­um – mörkt pur­pur, 70 cm, 5 st./15:- Alli­um christop­hii – juni, pur­pur­fär­gad, lite läg­re, 60 cm, 5 st./15:- Camas­sia leicht­li­nii ’Cae­ru­lea’ – juni, mörk­blå, 70–80 cm 3 st./20:- Chi­o­no­doxa sar­densis – feb–mars, mörk­blå, 5–10 cm, 10 st./15:- Coryda­lis mal­kensis – april, vit, tidig, kan plan­te­ras i gräs, 1 st./30:- Crocus sativus, saff­ranskro­kus – sep–okt, vio­lett, till lus­se­kat­ter­na, 10 st./20:- Crocus ancy­rensis ’Gol­den Bunch’ – mars, ele­gant, knall­gul, 20 st./15:- Crocus chry­sant­hus ’Blue Pearl’ – ett mås­te!, ljus­blå, gult svalg, 10 st./10:- Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’ – mars, hel­vit, myc­ket vac­ker, 10 st./10:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Roseus’ – mars, läc­ker, 10 st./20:- Crocus ver­si­co­lor ’Pictu­ra­tus’ – mars, vit …

Muscari ’Valerie Finnis’

Musca­ri ’Vale­rie Fin­nis’ – ljus­blå ena­stå­en­de blom­mor, 20 st./20:- Så här skri­ver Anna Pavord om Musca­ri ’Vale­rie Fin­nis’ i Bulb: Pale gla­­ci­er-blue spi­kes rise from the unti­dy, spraw­ling mat of foli­a­ge that is the cur­se of all grape hya­cint­hs from the M. arme­ni­acum stab­le. Och så här skri­ver Marie Hans­son om ’Vale­rie Fin­nis’ i Lökar & knö­lar: isblå blom­mor i näp­na slan­ka kla­sar Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Fine Gar­de­ning Till­ba­ka till löklis­tan

Iris reticulata ’Frank Elder’

Iris reticu­la­ta ’Frank Elder’ – läc­ker grå­blå våri­ris, lättod­lad, 5 st./20:- Så här skri­ver Marie Hans­son om Iris ’Frank Elder’ i Lökar & knö­lar: myc­ket lik den kän­da ’Kat­ha­ri­ne Hodg­kin’, men blom­man är mind­re och kalk­bla­den sma­la­re och mind­re ådra­de Läs mer och se bil­der: Bro­ad­le­igh Bulbs Kevock Gar­den Till­ba­ka till löklis­tan