Alla inlägg taggade med: tulipa

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jakt­lund –  redak­tör för Träd­gård­s­ama­tö­ren och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter des­sa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klic­ka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Alli­um ’Glo­be­mas­ter’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Alli­um ’Pin­ball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bel­le­va­lia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Col­chicum ’Lilac Won­der’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Coryda­lis soli­da ’Pur­p­le Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advan­ce’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwa­nen­burg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Con­que­ror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fri­til­la­ria michai­low­skyi ’Multi­flo­ra’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fri­til­la­ria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Tulipa ’Menton’

Tuli­pa ’Men­ton’ – kina­ro­sa med oran­ge streck, cir­ka 65 cm, 5 st./15:- Favo­rit i repris från för­ra årets löklis­ta! Så här skri­ver Susan­na Rosén om ’Men­ton’ i Sto­ra tul­pan­bo­ken: Kalk­bla­den är rosa och har en svag ton av oran­ge längst ut mot kan­ten. Höj­den är cir­ka 65 cm. Läs mer och se bil­der: Crocus Tulpanen.se Till­ba­ka till löklis­tan

Tulipa ’Black Parrot’

Tuli­pa ’Black Par­rot’ – pape­gojtul­pan i mörkt pur­pur, 5 st./20:- Så här skri­ver Susan­na Rosén om ’Black Par­rot’ i Sto­ra tul­pan­bo­ken: En väl­känd sort som är sär­skilt vac­ker i kom­bi­na­tion med and­ra tul­pa­ner i sam­ma färgska­la. I Wij träd­går­dar ser man den till­sam­mans med lil­je­blom­man­de tul­pa­ner i mör­kas­te pur­pur. Läs mer och se bil­der: RHS Gar­de­ning Tulpanen.se Till­ba­ka till löklis­tan

Tulipa ’Sapporo’

Tuli­pa ’Sap­po­ro’ – lil­je­blom­man­de, mimo­sa­gul med ben­vi­ta kan­ter, 5 st./20:- UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Så här skri­ver Anna Pavord om ’Sap­po­ro’ i Bulb: The form is ele­gant­ly and light­ly wais­ted and the petals beau­ti­ful­ly poin­ted. As the flo­wer opens out, it makes an enchan­ting, vase-like shape. Läs mer och se bil­der: Bulbs.se Nel­son Gar­den Till­ba­ka till löklis­tan

Tulipa ’Inzell’

Tuli­pa ’Inzell’ – ben­vit tri­umftul­pan, klas­siskt vac­ker, 5 st./15:- Så här skri­ver Susan­na Rosén om ’Inzell’ i Sto­ra tul­pan­bo­ken: En elfen­bens­vit ele­gant tul­pan med sol­gu­la stån­da­re. Höj­den är cir­ka 45 cm. Läs mer och se bil­der: Eden Brot­hers Natu­re Hills Nur­se­ry Till­ba­ka till löklis­tan