Alla inlägg taggade med: tulpaner

Tulpaner i Botan 2011. Foto: Dan Abelin.

Dagsutflykt till Danmark 18 maj 2014

Sön­dag 18 maj gör Skå­nekret­sen en resa till Gav­nø Slot nära Næst­ved på Själ­land. Gav­nø Slot – www.gavnoe.dk – är känt för sina vår­blom­man­de lök­plan­te­ring­ar. Var­je år plan­te­ras över 500.000 lökar i nya och oli­ka for­ma­tio­ner. Fram­stå­en­de lök­pro­du­cen­ter står för leve­ran­ser och idéer. Dess­utom lär par­ken i sig vara väl värd ett besök. På hem­vä­gen besö­ker vi en eller två plant­sko­lor innan vi vän­der åter till Alnarp. Det kan bli änd­ring­ar i det pro­gram­met vi tänkt oss, så håll utkik här på vår hem­si­da och på Face­book! Pri­set kom­mer att lig­ga runt 500 kro­nor per per­son. Anmä­lan till madeleine@skanekretsen.se senast 5 maj. Läs gär­na Skå­nekret­sens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betal­ning av resor ska sät­tas in på Skå­nekret­sens plus­gi­ro 53 53 65–1 Se ett litet bild­spel från Gav­nø Slot på Ber­lings­kes hem­si­da: www.b.dk/billedserier/saa-er-der-tulipaner-i-lange-baner Se ett bild­spel från Gav­nø Slot på Isa­bel­las hem­si­da: www.isabellas.dk/Have/Dekoration-og-buketter/Tulipaner.aspx