Fylld blodört (Sanguinaria canadensis 'Multiplex'). Foto: Dan Abelin.

Vår i trädgårdslunden (19 november 2017)

Ulf Sill kommer till oss och berättar om och visar bilder på lundens vårväxter. Han har även med sig växter till försäljning.

Söndag 19 november 2017 klockan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områdeskarta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.