Trumpetträd/katalpa (Catalpa bignonioides). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2014

Skånekretsens program våren 2014.

Onsdag 26 februari
Årsmöte. Bernt Granström om blåsippor. Avslutning av 50-årsfirandet.

Tisdag 18 mars
»Buskar och träd« – Kenneth Lorentzon.

Torsdag 24 april
»Trädgårdsdesign – hur lyckas jag?« Landskapsarkitekten Stina Linder ger oss »inspiration och tankar om vad som är viktigast för att få till en vacker trädgård att trivas i«.

Alla möten börjar kl. 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områdeskarta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.