Verksamheten

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA, är en rikstäckande förening med cirka 7000 medlemmar.

Skånekretsen är en av de största lokalkretsarna i STA och har drygt 600 medlemmar. Läs mer om Trädgårdsamatörerna Skånekretsen nedan.

Trädgårdsamatörerna vill

  • inspirera, utbilda och medverka till att våra trädgårdar blir vackrare, mer varierade och rika på arter och växter,
  • fördjupa våra kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter,
  • sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden,
  • öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.
<em>Cypripedium</em> 'Philip' hos Bengt Hansson i Helsingborg. Foto: Dan Abelin.

Cypripedium ’Philip’ hos Bengt Hansson i Helsingborg. Foto: Dan Abelin.

Information om kretsen får du genom kretsens medlemsblad, Facebook och denna webbplats. Medlemsbladet utkommer med två nummer per år.

På våra möten kan du lyssna på intressanta föredrag, dricka medhavt kaffe, köpa lotter till vårt populära växtlotteri (fem lotter för tio kronor), låna trädgårdsböcker ur vårt rikhaltiga bibliotek och träffa gamla och nya bekanta.
Möteslokal: oftast Terra Nova, Alnarp. Kom i god tid, föredragen börjar alltid klockan 19.00!

I maj och september går växtmarknaderna av stapeln. Då har du möjlighet att både köpa och sälja intressanta växter (tider anges här på hemsidan samt i medlemsbladets vårnummer, men det är som regel alltid den första söndagen i maj och september).

Under sommaren håller också några av oss sina trädgårdar öppna för besök.
Detta sker vid ett flertal tillfällen och annonseras som ovan.

Du som är ny trädgårdsamatör kan – om du vill – delta i välkomstträffar, då man träffas och besöker några mer erfarna trädgårdsamatörer och deras trädgårdar.

Varje år ordnas någon eller några resor för medlemmarna, oftast till spännande plantskolor. Platserna blir snabbt fulltecknade, så tveka inte att anmäla dig.

På första höstmötet kan du köpa vårlökar.

Välkommen till våra träffar!

Stadgar
Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kretsar (pdf)

Lämna en kommentar

10 + 18 =