Välkommen till Skånekretsen!

Bland kom­man­de akti­vi­te­ter hit­tar man som­ma­rens öppna träd­går­dar.

Programmet för hös­ten 2024 hit­tar du under fli­ken Program.

Porslinstulpan (Tulipa polychroma). Foto: Monica Bjerkeus.
Porslinstulpan (Tulipa poly­chro­ma).
Foto: Monica Bjerkeus.

Just nu

I Pierces trädgård. Privat foto.

Öppna trädgårdar 2024

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer under våren och som­ma­ren 2024! Observera att många träd­gård­s­ama­tö­rer även kom­mer att ha öppen träd­gård i år i sam­band med Tusen träd­går­dar (30 juni). 25 maj kl. 11–12 Kristina & Christer Olsson, …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.