Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Höstens pro­gram hit­tar du på https://skanekretsen.se/senaste-nytt/

Höstens förs­ta före­läs­ning äger rum den 25 : e september.
Under som­ma­ren kan du besö­ka Öppna trädgårdar
Styrelsen med­ver­kar påTrädgårdsdagen i Bäckaskogs Slottspark hela sön­da­gen 27 :e augusti

Just nu

Höstens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook. Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.