Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Söndagen den 3 mars kl. 13 är det års­mö­te med före­drag om lön­nar och japans­ka träd­går­dar med Jacky Thang. Läs mer här!

Programmet för våren och hös­ten 2024 finns nu sam­man­fat­tat under Aktuellt. Läs här.

Föreläsningar, kur­ser, växt­mark­na­der och resor.

Glöm inte Riksmötet i Göteborg 14–16 juni!

Vi har nu tre nya böc­ker i bib­li­o­te­ket. Se lis­tan här: Biblioteksförteckning 231201

Marie och Björn Hanssons nya upp­la­ga av Perenner – inspi­ra­tion, sköt­sel, lex­i­kon (2022). Läs  mer i Owe Jaktlunds recen­sion i Trädgårdsamatören, (TA) 4:2022.

Vi har också nya två böc­ker av Magnus Lidén och medarbetare:

Dionysia (Primulaceae) 2023 av Lidén & Mehregan. Läs mer om Dionysia i TA 4:2023.

Flowers of the Se La – Alpine plants of NW Arunachal Pradesh av Lidén & Bharali.

Porslinstulpan (Tulipa polychroma). Foto: Monica Bjerkeus.
Porslinstulpan (Tulipa poly­chro­ma). Foto: Monica Bjerkeus.

Just nu

Japansk lönn (Acer palmatum) i Kyoto (Foto: Thord Ohlsson)

Årsmöte med föredrag om lönnar och japanska trädgårdar (3 mars 2024)

Efter års­mö­tet före­lä­ser Jacky Thang om sin träd­gård där han har sam­lat en stor mängd japans­ka lön­nar till­sam­mans med pryd­nads­gräs, ber­be­ris och ben­vedsar­ter. Bladens fär­ger efter års­tid, utform­ning, stor­lek och växt­sätt ger skil­da möj­lig­he­ter i samplan­te­ring­en. Under vår väst­kustre­sa ska …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.