Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Vårens pro­gram hit­tar du på  skanekretsen.se/varens-program-2023

Höstens förs­ta före­läs­ning äger rum den 25 : e september.
Under som­ma­ren kan du besö­ka Öppna trädgårdar

Just nu

Öppna trädgårdar (sommaren  2023)

Vårens/sommarens resor är full­bo­ka­de( och har vän­te­lis­ta redan). Sommarens akti­vi­te­ter nu efter växt­mark­na­den är våra Öppna träd­går­dar, se mer här https://skanekretsen.se/oppen-tradgard/ …
Läs mer …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.