Månad: oktober 2013

Crocus speciosus 'Artabir'. Foto: Dan Abelin.

Rapport från en trädgård (17 oktober 2013)

Torsdagen 17 okto­ber får Skånekretsen besök av för­fat­ta­ren Karin Berglund som »rap­por­te­rar från en träd­gård«. En träd­gård är en kär­leks­hi­sto­ria mel­lan sin träd­gårds­män­ni­ska och träd­går­den och vad som hän­der med träd­går­den eller män­ni­skan sedan spe­lar ingen roll. Torsdag 17 okto­ber 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp Evenemanget på Facebook