Månad: maj 2014

Hos Olssons i Mörarp. Privat foto.

Öppen trädgård i Mörarp-Allerum 6 juli

6 juli kan vi bjuda på fyra öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Anki & Stefan Olsson Trädgården som från bör­jan var en åker på 8500 m² är upp­byggd med myc­ket sten och gång­ar som smy­ger sig runt hör­nen och där väx­ter av olika slag sam­sas om utrym­met. »Vi har en för­kär­lek till hostor«. Den anlag­da dam­men är på 600 m². Tanken är att hitta en har­mo­ni där både män­ni­skor och djur trivs på både pla­ne­ra­de och vild­vux­na plat­ser. Anki & Stefan Olsson, Benarpsvägen 312, Mörarp Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ray Forsell En träd­gård på 2500 m² för nytta och nöje, med bärbuskar,fruktträd och kök­s­land. Men pryd­nads­de­len har bli­vit stör­re för varje år. »Vi jagar efter ovan­li­ga väx­ter och för­sö­ker skapa rabat­ter med olika tema«. Jordkällare, kom­post­hör­na, tre dam­mar, lust­hus, grill­plats och ute­rum. Ray Forsell, Benarpsvägen 321, Mörarp Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ewa & Bengt Sonesson Villaträdgård med många vack­ra träd: gamla äppel­träd med rosor och kle­ma­tis, tul­panträd, Gleiditsia ’Sunburst’, syd­bok, lön­nar och rön­nar m.fl. …

Hos Gyllstedts. Privat foto.

Öppen trädgård i Svedala-Skurup 15 juni

Söndagen 15 juni är det fyra öppna träd­går­dar i trak­ten av Svedala och Skurup. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Kenneth & Lisbeth Olsson Flera mind­re träd t.ex. maac­kia, ambra­träd, snö­droppsträd och snöflocks­träd, orkidéer och glas­bär. Kenneth & Lisbeth Olsson, Huggarevägen 17, Holmeja Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Mikael Olsson En träd­gård ska­pad för att njuta i. Träd och bus­kar är stom­men där peren­ner med sina blom­mor och vack­ra blad ska­par stäm­ning. Exotiska och tra­di­tio­nel­la väx­ter möter varand­ra bland upp­höj­da bäd­dar, vat­ten och många ute­plat­ser. Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Torbjörn & Margareta Söderlund Stor kupe­rad träd­gård, del­vis skött som anlagd natur­park med flera dam­mar. Tonvikt på träd, bus­kar och bambu. I träd­går­den finns även några ovan­li­ga peren­ner. Målet är en vac­ker träd­gård som inte krä­ver stän­digt arbe­te. Torbjörn & Margareta Söderlund, Sörbyholmsvägen 57, Anderslöv Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Erik & Marianne Gyllstedt Anläggningen av träd­går­den påbör­ja­des för cirka 13 år sedan. Tomten är på 5000 m² varav knappt hälf­ten är anlagd …

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Hörby, Södra Sandby och Väggarp 28 juni

Lördagen 28 juni 2014 har vi tre öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita & David Ekblad Tomt på cirka 775 m². Rumindelad träd­gård med bland annat lund- och sten­par­ti­väx­ter, pio­ner, ett hund­ra­tal rosor, varav en del ovan­li­ga, samt åtskil­li­ga smär­re träd och bus­kar. Försäljning av rotäk­ta ros­plan­tor i mån av till­gång. Anita & David Ekblad, Kornvägen 18, Södra Sandby Vägbeskrivning: Vid S. Sandby cent­rum (tra­fik­lju­sen) – vik av norrut på Flyingevägen. Sväng till väns­ter i ron­del­len och sedan ome­del­bart till väns­ter (här lig­ger två utmärk­ta par­ke­ring­ar). På andra gatan till höger lig­ger Kornvägen 18, fjär­de huset på väns­ter sida. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita Lassing Det är en vil­la­träd­gård på 700 m² som bör­ja­de anläg­gas 2004 och sen har byggts upp efter­hand. Den är fort­fa­ran­de inte fär­dig. Stommen i träd­går­den är rosor och …

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård hos Pia Persson 13 juli

Söndagen 13 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2014. Trädgården har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om den med­ver­kan­de träd­går­den nedan. Pia Persson Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn,kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Ö Tommarp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Plantskolor att besö­ka i trak­ten: Tågarps Trädgård Tågarp 6:8, Tommarp Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ulriksdal Trädgård på Kivik Ulriksdal, Kivik Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Öppet till 17.