Arboretumvisning 4 oktober

Näsduksträd maj 2014. Foto: Dan Abelin.

Lördagen den 4 okto­ber 2014 öpp­nar Peter Linder sin plant­sko­la för oss träd­gård­s­ama­tö­rer och gör en vis­ning av deras arbo­re­tum. Det kom­mer bli under­bart att se alla dessa träd och väx­ter i sina höstfärger.

Plantskolan öpp­nar kloc­kan 10 och Peters vis­ning blir cirka 11. Ta till­fäl­let i akt och besök denna spe­ci­el­la plant­sko­la i sin höst­skrud. Vi ses den 4 oktober.

Läs mer om Peter Linder och Linderslunds arbo­re­tum i Skånska Dagbladet.

Adress: Peter Linder, Köinge 6902, Hörby
E‑post: peter@lindersplantskola.se

Vägbeskrivning på Linders Plantskola.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Evenemanget på Facebook

Arboretumvisning 4 oktober

Mina favoritlökar i naturen, Botaniska och i min privata trädgård (25 september 2014)

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Zetterlund 25 sep­tem­ber. Då är det kanske dags för årets roli­gas­te möte? Det tra­di­tio­nel­la lök­mö­tet i sep­tem­ber. Listan över vilka lökar som man kan köpa i år hit­tar ni i tid­ning­en och här på vår webb­plats. För att komma i stäm­ning ordent­ligt inför lök­kö­pen kom­mer Henrik Zetterlund från Göteborgs bota­nis­ka träd­gård att berät­ta om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«. Han är all­tid aktu­ell men extra aktu­ell i år när han bli­vit invald i RHS:s exper­tråd för alpi­na väx­ter. Vi gra­tu­le­rar och häl­sar honom varmt välkommen!

Torsdag 25 sep­tem­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Bloggat om lökmötet

Lök på lök på lök och så Zetterlunds goda råd (Kristinas oas 2014-09-26)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.