Lucka 22 – pioner

Paeonia rockii på Örtagårdens plantskola. Foto: Anna M Hansson.
I lucka 22 hittar vi pioner från Olof H Christerson i Svalöv:

Pioner, pio­ner, pio­ner en masse! Dessa fan­tas­tis­ka skön­he­ter i träd­går­den som tidigt ger ett sådant över­flöd av blom­ning. Pioner har inga pro­blem: de är fris­ka, de är rik­blom­man­de och de är här­di­ga. (Ok, om san­ning ska fram: rådjur, har­kran­kar och odla­ren som plan­te­rar för djupt är utmaningarna.)
Min kär­lek till dessa skön­he­ter (som finns i for­mer­na örtar­ta­de, vedar­ta­de och Itoh-hybri­der) kom till mig helt klart för några år sedan och jag är fort­fa­ran­de för­äls­kad. Jag har också fun­nit många vän­ner i lan­det och inter­na­tio­nellt som har samma passion …

Visste du att:

  • De örtar­ta­de pio­ner­na behö­ver en ”rik­tigt” vin­ter. Pioner är bland det mest här­di­ga vi har.
  • För att få pio­ner till snitt­blom­mor i augusti så odlas dessa skön­he­ter i bland annat Alaska och Finland.
  • Det finns i dag en intres­se­för­e­ning för pio­ner: Svenska Pionsällskapet (se nedan).
  • Mutan (butan) är det kine­sis­ka (japans­ka) nam­net för just denna kej­ser­li­ga blomma.
  • ’Karl Rosenfield’: En örtar­tad, här­ligt djupröd pion utan doft. Senblommande. En bra sort att börja din sam­ling med.
  • Pionens dag är den 18 juni årli­gen. Besök gärna en vis­nings­träd­gård då för mer inspiration.

Olof H Christerson
Olma gård, Svalöv

Samtliga pion­bil­der av Anna M Hansson.
annama-trdgslivannatliv.blogspot.se

Svenska Pionsällskapet:
pionisten.se
www.facebook.com/groups/701263456590920/

Läs även mer om pio­ner här:
www.americanpeonysociety.org
www.danskpaeonselskab.dk

'Karl Rosenfield'. Foto: Anna M Hansson.
’Karl Rosenfield’. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia suffruticosa i Ulriksdals Trädgård på Kivik. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia suff­ru­ti­co­sa i Ulriksdals Trädgård på Kivik. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia rockii i Ronneby brunn. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia roc­kii i Ronneby brunn. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia rockii på Örtagårdens plantskola. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia roc­kii på Örtagårdens plant­sko­la. Foto: Anna M Hansson.

Lucka 21 – Trillium ovatum f. hibbersonii

Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.
På fjärde advent berättar Inger Frändås – Älvsborgskretsen – om Trillium ovatum f. hibbersonii, litet mysktreblad:

Det här är en växt som visar vik­ten av att man inte slar­var. Den är inte svår, men annorlun­da än de fles­ta Trillium-arter vad gäl­ler pla­ce­ring. Jag läste inte på utan tänk­te bara, att ”Trillium-läge”. Så i sådant satte jag plan­tor, gång efter gång. De dog. Sedan kol­la­de jag hur de egent­li­gen växer när de är hemma hos sig: på expo­ne­ra­de klip­por, allt­så inte alls i lund­lä­ge. Jag satte två nya plan­tor på nord­ost­si­dan av ett sten­par­ti. Längst ner, så att de ändå skul­le få det vat­ten som rann ner­i­ge­nom. Alltså ljust men inte soligt, väl­drä­ne­rat men inte torrt. Där har de sedan stått mel­lan några ste­nar och bara bli­vit fler, gre­nat ut sina rhi­zo­mer men också fröat.
Det är en av de rik­tigt små Trillium-arter­na, hos oss bara omkring 5 cm hög. Blommorna kanske 4 cm vida. Storasyster, myskt­re­blad, T. ova­tum, har en svag men god doft, därav nam­net. Den här kan jag inte känna att den dof­tar. Den är bland de förs­ta arter­na i släk­tet. Här i zon 4 kom­mer blom­mor­na redan i mit­ten av april och en månad sena­re har den moget frö. Den hör till den tidi­ga vårens gläd­jeäm­nen härup­pe och jag är svårt för­tjust i den.

Inger Frändås
Ulricehamn
www.sta-alvsborg.se
www.facebook.com/pages/STA-Älvsborgskretsen/1428931450676514

Läs mer om andra treblad:
www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=341
en.wikipedia.org/wiki/Trillium

Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ova­tum f. hib­ber­so­nii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ova­tum f. hib­ber­so­nii. Foto: Inger Frändås.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.