År: 2015

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'. Foto: Dan Abelin.

Favoriter i ett älskat kaos (15 november 2015)

På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, och berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Camilla har en träd­gård som inne­hål­ler det mesta, bland annat 70 olika iri­sar … Söndag 15 novem­ber 2015 kloc­kan 13. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Kransbindning 25 november 2015

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan Utbildning på Kabbarpsvägen 126, Åkarp. Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta. Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061. Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito jul­blom­mor! Välkommen med din anmälan!

Spinn. Foto: Dan Abelin.

Sjukdomar i trädgården – mota och/eller bota? (28 oktober 2015))

Lär dig mer om träd­går­dens växt­sjuk­do­mar! Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, kom­mer till Skånekretsen och pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?« Onsdag 28 okto­ber 2015, kloc­kan 19. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.

Muscari ’Valerie Finnis’

Muscari ’Valerie Finnis’ – ljus­blå ena­stå­en­de blom­mor, 20 st./20:- Så här skri­ver Anna Pavord om Muscari ’Valerie Finnis’ i Bulb: Pale gla­­ci­er-blue spi­kes rise from the unti­dy, spraw­ling mat of foli­a­ge that is the curse of all grape hya­cint­hs from the M. arme­ni­acum stab­le. Och så här skri­ver Marie Hansson om ’Valerie Finnis’ i Lökar & knö­lar: isblå blom­mor i näpna slan­ka kla­sar Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Fine Gardening Tillbaka till löklistan

Muscari ’Bling Bling’

Muscari ’Bling Bling’ – glän­san­de mörk­blå pärl­hy­a­cint, 10 st./15:- Så här pre­sen­te­ra­de Henrik Zetterlund ’Bling Bling’ för Botaniskas Vänner förra året: En muta­tion har avlägs­nat vaxet från ’dru­vor­na’ som i stäl­let för i sin, nor­malt, däm­pa­de lys­ter gnist­rar som pole­ra­de, blå­vi­o­let­ta glaspär­lor. Läs mer och se bil­der: Peter Nyssen Van Engelen Tillbaka till löklistan