Öppen trädgård 12 juli 2015

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Söndagen 12 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2015. Pia Perssons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan.

Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu det tred­je sten­par­ti­et bli­vit klart. Det kom­plet­te­rar befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp
Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn, kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Östra Tommarp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.
Cypripedium japo­nicum. Foto: Pia Persson.

Öppen trädgård 6 juni 2015

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

På Trädgårdsamatörernas dag öpp­nar Carl-Göran Sjöstedt sin träd­gård för oss. Hjärtligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16!

Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Läs mer och se fler bil­der på Trädgårdsrikets webbplats:
https://svensktradgard.se/besokstradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.