Månad: maj 2015

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 12 juli 2015

Söndagen 12 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2015. Pia Perssons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Persson Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu det tred­je sten­par­ti­et bli­vit klart. Det kom­plet­te­rar befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn, kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Östra Tommarp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

Öppen trädgård 6 juni 2015

På Trädgårdsamatörernas dag öpp­nar Carl-Göran Sjöstedt sin träd­gård för oss. Hjärtligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16! Carl-Göran Sjöstedt En träd­gård på cirka 1000 m² som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till för­sälj­ning. Läs mer och se fler bil­der på Trädgårdsrikets webb­plats: http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/ Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Öppen trädgård 24 maj 2015

På pingst­da­gen 2015 (sön­dag 24 maj) öpp­nar Tittie Emgård samt Kenneth Lorentzon och Lone Jönsson sina träd­går­dar. Hjärtligt väl­kom­na! Det är öppet mel­lan 10 och 16. Tittie Emgård 50 år gam­mal vil­la­träd­gård på 1600 m². Damm med torv­par­ti, van­li­ga och ovan­li­ga träd, bus­kar och peren­ner. Även köks­träd­gård. Läs mer om träd­går­den i en arti­kel i Helsingborgs Dagblad (17/5 2009): Artrikt och lum­migt i Emgårds oas Tittie Emgård, Prästgatan 4, Klippan Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson Gammal träd­gård i för­änd­ring och upp­vå­rad. Växter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Tar ej kort! Intervju med bland annat Kenneth Lorentzon i Sydsvenskan (21/4 2013): De vill se fler gröna gar­di­ner Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson, Björnahus Axelvold 3386, Kågeröd Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hepatica nobilis 'Rubra'. Foto: Dan Abelin.

Favorit i repris: Koldings växtmarknad 5 juni 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15 19 maj: Det finns fort­fa­ran­de plat­ser kvar i bus­sen. Anmäl dig omgå­en­de så att du inte mis­sar denna fan­tas­tis­ka växt­mark­nad! Nu gör vi om den omått­ligt popu­lä­ra resan till Koldings växt­mark­nad! I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls varje år Danmarks störs­ta »plan­te­marked« (med fler än 100 för­säl­ja­re). Den besö­ker vi 5 juni 2015. Tidig start från Alnarp. Vi kör raka vägen till Kolding och nju­ter och hand­lar. Stopp på hem­re­san för mid­dag. Sen hem­komst. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ Pris: 900:– Anmäl er sna­rast till madeleine@almer.se Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re. Betalning av resor sker till kret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Ange res­mål och namn!