Månad: november 2015

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'. Foto: Dan Abelin.

Favoriter i ett älskat kaos (15 november 2015)

På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, och berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Camilla har en träd­gård som inne­hål­ler det mesta, bland annat 70 olika iri­sar … Söndag 15 novem­ber 2015 kloc­kan 13. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.