50-årsjubileum (2013)

1963 star­ta­de två skå­ning­ar, John Alebring och Inga Brolin, Sveriges förs­ta krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna – Skånekretsen. John Alebring star­ta­de också tid­ning­en TrädgårdsAmatören, som han arbe­ta­de med i 29 år (till 1997). Idag är Skånekretsen en högst vital 50-åring, näst störst i Sverige och med stort del­ta­garan­tal på våra möten.

Inga är all­tid med på våra möten och har varje som­mar öppen träd­gård (missa inte den). John och hans hust­ru Elsie har tyvärr dra­git ner på föreningsaktiviteterna.

2013 är det 50 år sedan Inga och John star­ta­de vår krets och det vill vi natur­ligt­vis fira. Vi i sty­rel­sen när en stor för­hopp­ning att jubi­le­um­så­rets akti­vi­te­ter ska bli en upp­le­vel­se för alla medlemmar.

Birgitta, ord­fö­ran­de

Protokoll från det första Skånekretsmötet 1963
Protokoll från det förs­ta Skånekretsmötet 1963

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.