Årets löklista 2017

Vi har beställt 68 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tis­dag 26 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Peter Korn och berät­tar om irisar.

 1. Acis nicae­ensis, vit, i sten­par­ti­et, 1 st./25:-
 2. Allium ’Pink Jewel’, ljust rosa, blom­mar sent, 75 cm, 3 st./35:-
 3. Allium ’Summer Drummer’, pur­pur med vitt inslag, sen, 150 cm, 3 st./25:-
 4. Allium sphae­ro­cep­ha­lon, pur­pur, till perenn­ra­bat­ten, sen, 60 cm, 20 st./15:-
 5. Camassia qua­mash ’Blue Melody’, mörk­blå, vari­e­ge­ra­de blad, 5 st./15:-
 6. Camassia leicht­li­nii ’Sacajawea’, cre­me­fär­gad, vari­e­ge­ra­de blad, 3 st./30:-
 7. Chinodoxa ’Pink Giant’, rosa, stor­blom­man­de, 10 st./15:-
 8. Corydalis nobi­lis, gul, kraf­tig­väx­an­de, 40–50 cm – LEVERERAS EJ!
 9. Colchicum autum­na­le ’Album’, vit, »en av de allra finas­te«, 3 st./45:-
 10. Colchicum ’Waterlily’, dub­bel, dun­kelt rosa, 3 st./55:-
 11. Colchicum hung­a­ricum ’Velebit Star’, vit, blom­mar i feb­ru­a­ri, 1 st./25:-
 12. Crocus spe­ci­o­sus ’Artabir’, ljust blå, näpen, höst­blom­man­de, 5 st./10:-
 13. Crocus chry­sant­hus ’Snowbunting’, vit, 10 st./10:-
 14. Crocus mini­mus, blå­vi­o­lett med mörk teck­ning på utsi­dan, 3 st./20:-
 15. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Whitewell Purple’, pur­pur­vi­o­lett, 10 st./10:-
 16. Crocus ver­nus ’Graecus’, ljust blå med lite mör­ka­re topp, 5 st./25:-
 17. Crocus flei­sche­ri, vit med klar­rö­da pistil­ler, som ett litet fyr­ver­ke­ri, 3 st./25:-
 18. Crocus impe­ra­ti ’De Jaeger’, ljussblå med mör­ka­re blå rän­der, 3 st./30:-
 19. Eranthis hye­ma­lis ’Schwefelglanz’, vac­ker liten cre­me­fär­gad sak, 1 st./30:-
 20. Erythronium cali­for­nicum ’White Beauty’, vit, 3 st./25:-
 21. Fritillaria cras­si­fo­lia, ljust grön, lite brun­pric­kig, 3 st./35:-
 22. Fritillaria her­mo­nis ssp. amana, grön­gul, bruna »rutor« – LEVERERAS EJ!
 23. Fritillaria impe­ra­lis ’Argenteovariegata’, oran­ge, vit­va­ri­e­ge­ra­de blad, 1 st./60:-
 24. Fritillaria mele­a­gris f. alba, bara den vita den här gång­en, 5 st./15:-
 25. Fritillaria pon­ti­ca, ljust gul med lite bruna kan­ter, 3 st./15:-
 26. Galanthus pli­ca­tus ’Augustus’, spek­ta­ku­lär, »buck­lig« i struk­tu­ren, 1 st./175:-
 27. Galanthus pli­ca­tus ’Diggory’, lite som ovan, 1 st./250:-
 28. Galanthus ’Dionysos’, vit, dub­bel, 1 st./25:-
 29. Galanthus ’Heffalump’, vit, spe­ci­ell grön märk­ning – LEVERERAS EJ!
 30. Galanthus ’S. Arnott’, hög och ståt­lig, dof­tar, 3 st./50:-
 31. Iris auche­ri, blå, 30 cm, april–maj, 1 st./15:-
 32. Iris bucha­ria, vit-gul, 30–40 cm, april, 3 st./15:-
 33. Iris hoo­gi­a­na, blå med gult skägg, 40–50 cm, maj–juni, 1 st./20:-
 34. Iris reticu­la­ta ’Eye Catcher’, blå-vit-gul, 10–15 cm, tidig, McMurtrie, 5 st./25:-
 35. Iris reticu­la­ta ’Scent Sational’, mörkt blå, 10–15 cm, tidig, McMurtrie, 5 st./20:-
 36. Iris Regelio-Cyclus hybrid ’Dardanus’, blå­li­la, »ran­dig«, 40–50 cm, 3 st./35:-
 37. Muscari arme­naicum ’Helena’, blå med vit topp, per­fekt till snitt, 5 st./10:-
 38. Muscari ’Baby’s Breath, ljus­blå, läc­ker och väl­dof­tan­de, 5 st./15:-
 39. Muscari ’Joyce Spirit’, mörk­blå, lite vita kan­ter, också fin till snitt, 25 st./20:-
 40. Narcissus ’Avalon’, div 2, cre­me­gul med vit krona, 5 st./20:-
 41. Narcissus ’Stainless’, div 2, helt vit med litet grönt öga, 5 st./20:-
 42. Narcissus ’Royal Princess’, div 3, vit med deko­ra­tiv gul krans, läc­ker, 3 st./20:-
 43. Narcissus ’White Lady’, div 3, myc­ket gam­mal, vit med gul krona, 3 st./45:-
 44. Narcissus ’Snowball’, div 4, gam­mal sort, vit med lite rufs i kro­nan, 3 st./30:-
 45. Narcissus ’Telemonius Plenius’, div 4, gam­mal sort, gul dub­bel, 3 st./20:-
 46. Narcissus ’Angels Whisper’, div 5, svagt gul, fler­blom­mig, spri­der sig, 5 st./20:-
 47. Narcissus ’Petrel’, cre­me­vit, div 5, dof­tar, flera blom­mor per stjälk, 5 st./25:-
 48. Narcissus ’Beautiful Eyes’, div 7, vit med gul krona, fler­blom­mig, 5 st./20:-
 49. Narcissus ’Minnow’, div 8, vit med gul krona, fler­blom­mig, söt, 5 st./10:-
 50. Narcissus ’Silver Chimes’, div 8, vit, svagt gult öga, mång­blom­mig, 3 st./15:-
 51. Narcissus ’Tripartite’, div 11, citron­gul, mång­blom­mig, ljuv­lig, 5 st./15:-
 52. Nectaroscordum sicu­lum ssp. bul­ga­ricum, häng­an­de, vit­pur­pur­grön, 5 st./15:-
 53. Ornithogalum mag­num ’Saguramo’, vit – LEVERERAS EJ!
 54. Ornithogalum revers­ho­nii, vit, 1 st./30:-
 55. Scilla litar­di­e­rei, blå, dof­tar lil­je­kon­valj, 5 st./10:-
 56. Triteleia ’White Cloud’, vit, bra för snitt, gärna söder­vägg, 5 st./15:-
 57. Tulipa ’Best Seller’, tidig enkel, per­si­ko­fär­gad, rosa – LEVERERAS EJ!
 58. Tulipa ’Brown Sugar’, tri­umf, brun-röd-oran­ge – LEVERERAS EJ!
 59. Tulipa ’Continental’, tri­umf, myc­ket mörk pur­pur, 5 st./20:-
 60. Tulipa ’Silverstream’, Darwin, från ljust gul till röd, en kame­le­ont, 5 st./15:-
 61. Tulipa ’Catherina’, sen enkel, vit, som mar­mor, 5 st./20:-
 62. Tulipa ’Avignon’, sen enkel, rosaröd med koppar­ton, ele­gant, 5 st./15:-
 63. Tulipa ’Yonina’, lil­je­blom­man­de, rosaröd med vit kant, 5 st./15:-
 64. Tulipa ’West Point’, lil­je­blom­man­de, gul, 5 st./15:-
 65. Tulipa ’La Belle Epoque’, dub­bel sen, apri­kos­ro­sa – LEVERERAS EJ!
 66. Tulipa ’Exotic Emperor’, fos­te­ri­a­na, dub­bel, vit med grön rand, 5 st./15:-
 67. Tulipa spren­ge­ri, klar­röd, blom­mar i juni, för­ö­kar sig bra, ljuv­lig, 1 st./50:-
 68. Tulipa pra­estans ’Shogun’, gul-oran­ge med spän­nan­de mörk mitt, 5 st./10:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Snödroppe (Galanthus plicatus 'Augustus'). Foto: Dan Abelin.
Snödroppe (Galanthus pli­ca­tus ’Augustus’). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.