Information
2 kommentarer

Benmjöl

Köp benmjöl!

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling.

Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 kro­nor per hink.

Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 vikt%.

Användning:

Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jorden.

Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets.

Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köksväxter.

Godkänt för eko­lo­gisk odling.

Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m2.

2 kommentarer

 1. Gun Brunnström säger

  VAR får jag tag på detta bil­li­ga ben­mjöl, som ni säljer?

  • STASkanekretsen säger

   Hej Gun!

   Vårt ben­mjöl kan du köpa på våra före­drags­kväl­lar i Alnarp (se Program ovan) och på våra växt­mark­na­der (se Växtmarknader ovan till vänster).

   Hoppas vi ses där!
   Dan, Skånekretsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sexton − 8 =