Växtmarknad (5 maj 2024)

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till vårens växtmarknad på Alnarp!

Observera att vi byter plats för vår popu­lä­ra växtmarknad:
I år kom­mer vi att hålla växt­mark­na­den på SLU Alnarp, strax intill loka­len där vi har våra med­lemsmö­ten. Ni hit­tar oss vid par­ke­rings­plat­sen kors­ning­en Sundsvägen/Växthusvägen i Alnarp. Kom till par­ke­ring 6 på Alnarps karta i pdf-format.

Tyvärr kan vi denna gång inte erbju­da fika att köpa på plats som vi brukar.

Du som kom­mer för att sälja väx­ter och har frå­gor kring den nya mark­nads­plat­sen kan kon­tak­ta Olof Norrlöw. Han är växt­mark­nads­an­sva­rig i styrelsen.
E‑post: Olof Norrlöw
Telefon: 0723–33 28 43

Tid: Söndagen den 5 maj 2024 kloc­kan 11–13.
Plats: På par­ke­rings­plat­sen Sundsvägen/Växthusvägen, SLU, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 4 september 2022

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till trädgården!

Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan.

Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga priser?

Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra.

Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något speciellt!

Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00
– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.